Sökning: "värderingar inom en organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade orden värderingar inom en organisation.

 1. 1. Skandalerna på äldreboendena : Skildrar dagspressen misstro eller tillit?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Lena Thomasson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inhumana och kaosartade situationer inom äldreomsorgen har framträtt i dagspressen under de senaste drygt tio åren främst vid två tillfällen: Caremaskandalen som blev en mediaskandal 2011 och vid covid-19-utbrottet år 2020. Äldreomsorgen vara trygg och säker, av god kvalitet och utifrån den äldres behov (Socialdepartementet 2020). LÄS MER

 2. 2. EKONOMISTYRNING & HÅLLBARHET : En kvalitativ studie om hur livsmedelsbranschen använder sig av ekonomistyrningen för att styra sitt hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rebecka Shamoun; Merve Rezan Ödevci; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; management control; management control systems MCS ; control systems; formal control systems; informal control systems; food industry; Hållbarhet; hållbarhetsarbete; ekonomistyrning; management control systems MCS ; styrmedel; formella styrmedel; informella styrmedel; livsmedelsbranschen;

  Sammanfattning : I dagens klimatkris anses ohållbara livsmedelsystem i livsmedelsbranschen stå för en fjärdedel av den mänskliga klimatpåverkningen. Det kräver att företagen i branschen ställer om till ett hållbart företagande för att minska sin klimatpåverkan men även för att skapa en starkare organisation. LÄS MER

 3. 3. Implementering av lean i tillverkande SME:s : En fallstudie på Fumex AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anton Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :Lean Implementation; Lean Manufacturing; Lean SMEs; SME; 7 muda;

  Sammanfattning : Dagens arbetsklimat kännetecknas av konstanta förändringar, vilket sätter en stor press på företag att anpassa sig för att inte hamna efter. För att bibehålla konkurrenskraft tvingas därför företag att hitta nya sätt att utvecklas inom organisation och produktion, för att bemöta de kontinuerliga förändringar som sker. LÄS MER

 4. 4. Patientsäkerhetskultur inom ambulanssjukvården i Sverige : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Vanilla Aminoff; Louise Lankell; [2022]
  Nyckelord :patientsäkerhetskultur; patientsäkerhet; ambulanssjukvård; prehospital sjukvård; vårdskada; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar att det finns en rädsla för repressalier vid rapportering av avvikande händelser, behov av att involvera samtliga nivåer i en organisation i förbättringsarbeten samt behov av att undersöka och utvärdera patientsäkerhetskultur kontinuerligt och verksamhetsspecifikt. Patientsäkerhet innebär skydd mot vårdskada. LÄS MER

 5. 5. Hybridledarskapets bidrag till medarbetarnas engagemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Carina Jönsson; Katrin Hakopian; [2022]
  Nyckelord :Hybrid workplace; hybrid leadership; distance leadership; commitment; co-operation; co-workers wheel; Hybrid arbetsplats; hybridledarskap; distansledarskap; engagemang; medarbetarskap; medarbetarskapshjulet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem Den pågående globaliseringen och digitaliseringen bidrar till en förändrad kontext för många organisationer och dess arbetsformer. Utvecklingen sker snabbt och utmaningen är för många organisationer de mjuka värdena såsom ledarskap, relationer, kommunikation, kultur och engagemang. LÄS MER