Sökning: "värderingsmetod"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet värderingsmetod.

 1. 1. Mark för utveckling av samhällsfastigheter, hur värderas den? - En analys av hur kommuner fastställer marknadsvärdet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Hilda Stensson; Sara Lofthammar; [2021]
  Nyckelord :EUs statsstödsregler; fastighetsutveckling; fastighetsvärdering; kommunal markförsäljning; marknadsvärde; ortsprismetoden; samhällsfastigheter; värderingsmetod; Technology and Engineering; Mathematics and Statistics; Business and Economics;

  Sammanfattning : Utvecklingen av samhällsfastigheter har under de senaste åren gått från att vara en kommunal angelägenhet till något som allt fler aktörer fått upp ögonen för. Ett stort behov av skolplatser och särskilda boenden för äldre har inneburit att flera svenska kommuner avyttrat sin mark till både privata och kommunala bolag som får stå för utvecklingen av morgondagens skolor och äldreboenden. LÄS MER

 2. 2. Värdering av skogsbruksfastigheter : hur skiljer sig värderingsprocessen mellan olika fastighetsmäklare?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Carl Sköld; Markus Stenberg; [2021]
  Nyckelord :fastighetsmäklare; skogsfastigheter; värdering; värderingsmetoder; värdepåverkande faktorer; forest properties; real estate agents; valuation; valuation methods; value factors;

  Sammanfattning : Idag värderas skogsfastigheter som ska ut till försäljning vanligtvis av fastighetsmäklare. Vid en värdering ska fastighetsmäklaren således bedöma ett marknadsvärde för den enskilda fastigheten. Vid värdering av skogsfastigheter finns det ett par olika teoretiska metoder att tillgå för att göra en bedömning av värdet. LÄS MER

 3. 3. Decision-making In Mutual Funds During the COVID-19 Pandemic

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Amar Galijasevic; Josef Tegbaru; [2021]
  Nyckelord :Fund managers; Mutual fund; Investment; Decision making; COVID­19; Stock market crash; Market correction; Fondförvaltare; Aktiefond; Investeringar; Beslutsfattande; COVID­19; Börskrasch; Marknadskorrektion;

  Sammanfattning : During the beginning of 2020, the world was struck by the vicious virus COVID­19, forcing societies into lockdown. Demand froze across the board and this was quickly reflected on stockmarkets worldwide. The Swedish stock market index, OMXS30, plummeted around 30% in a matter of weeks. LÄS MER

 4. 4. Värdering av tillgångar i tvångsmässiga situationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Alander; [2021]
  Nyckelord :Civilrätt; förmögenhetsrätt; insolvens; expropriation; tvångslikvidation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Valuation of assets is important in several aspects. This essay has aimed to investigate how the valuation is done in compulsory situations and to identify the criteria’s that affect the valuation process in compulsory situations. LÄS MER

 5. 5. Optimizing the distribution of housing lots at Berga äng

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Erik Fridlund; Malgorzata Wieczorek; [2021]
  Nyckelord :Byggherresamverkan; Bygglogistik; Optimering; Cplex; AMPL; Tillordningsproblem;

  Sammanfattning : Eftersom det råder bostadsbrist i Sverige finns det ett stort behov att producera bostäder på ett mer effektivt och prisvärt tillvägagångsätt. Det är Sveriges kommuner som ansvarar för planprocessen och de har en stor utmaning att hitta nya innovativa sätt att utveckla och effektivisera planprocessen. LÄS MER