Sökning: "värderingsprincip"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet värderingsprincip.

 1. 1. "Naken in - naken ut" i fåmansaktiebolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Elin Ronvall; [2018]
  Nyckelord :naked in naked out; naken in naken ut; aktiebolagsrätt; associationsrätt; aktieägaravtal; aktier; anställda som äger aktier; värderingsprincip; överlåtelsebegränsningar; personklausuler;

  Sammanfattning : “Naken in - naken ut” är en värderingsprincip som föreskrivs i aktieägaravtal. “Naken in - naken ut” används för att kvalificerade anställda i bolaget ska kunna förvärva aktier och bli delägare i bolaget till ett mycket litet belopp, samtidigt som avyttringen av aktierna sedan sker till samma belopp som förvärvet skedde för. LÄS MER

 2. 2. Förvaltningsfastigheter : krisens påverkan på värdering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sophie Olsson; Petra Vollenweider; [2010]
  Nyckelord :Förvaltningsfastigheter; RR 24; IAS 40; verkligt värde; anskaffningsvärde; kris;

  Sammanfattning : Bakgrund och inledning: Under våren 2007 gick ett flertal bostadsbanker i USA i konkurs på grund av ekonomiska problem. När sedan även investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs hösten 2008 skapade detta en förtroendekris som spred sig över hela världen. LÄS MER

 3. 3. I stormarnas spår

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Ljunggren; Fredrik Svensson; [2009-02-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemDen 8 januari 2005 blåste stormen Gudrun in över Sverige. Gudrun resulterar i att ca 70miljoner skog stormfälls, lokalt upp till 7 årsavverkningar. Värst drabbade blir deSmåländska länen Kronoberg och Jönköping.Trä är en färskvara som inte mår bra av att lagras under längre perioder. LÄS MER

 4. 4. Biståndets tre ansikten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mia Ljungkvist Elovaara; [2009]
  Nyckelord :Humanitärt bistånd; värderingsprincip; ICRC; Läkare utan gränser; civil-militär koordinering; dimensioner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of humanitarian aid is to save lives, relieve suffering and maintain human dignity for people affected by armed conflicts, natural disasters or other crisis situations. Since crises and conflicts today are diverse and complex to manage, humanitarian aid, as well as international politics in general, are faced with new challenges. LÄS MER

 5. 5. Varulagervärdering i tillverkande företag : -en kvalitativ studie i hur tillverkande företag värderar sina lager

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Ida Eriksson; Ay Tyng Hua; [2007]
  Nyckelord :Redovisning; Varulagervärdering;

  Sammanfattning : Varulager är en post som tar upp en mycket stor del av ett företags tillgångar. Värderingsproblematiken är väldigt stor och många företag lägger ner betungande arbete för en korrekt värdering av sitt varulager. LÄS MER