Sökning: "värdeskapande företag"

Visar resultat 11 - 15 av 481 uppsatser innehållade orden värdeskapande företag.

 1. 11. Revisionsvärdet ur ett klientperspektiv : en kvalitativ studie om hur värde skapas för småföretagare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Laureta Krasniqi; Moltas Elliver; [2020]
  Nyckelord :Audit value; client perspective; value added audit; added value; auditor; audit; Revisionsvärde; klientperspektiv; mervärde; värdeskapande revision; revisor;

  Sammanfattning : Tidigare studier har diskuterat att många små och medelstora företag sett revisorn och revideringen som en kostsam tjänst som ger lite värde. I och med avskaffandet av revisionsplikten år 2010 bestämde sig många små företag att avskaffa sina revisorer som en konsekvens av deras kostsamma tjänster. LÄS MER

 2. 12. HR - hjärtat i en hållbar och resilientorganisation : En kvalitativ studie om svenska hållbarhetschefersupplevelse av företags hållbarhetsarbete för enlångsiktig överlevnad med HR som samarbetspartner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Erik Rydjer; Anna Hjärtquist; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; resiliens; socialt ansvarstagande; human resources HR ; corporate social responsibility CSR ;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med vår studie är att undersöka hållbarhetschefers upplevelser av HR:s involvering i hållbarhetsarbetet. Vidare vill vi med hjälp av empiri, tidigare forskning och teoretiskt underlag generera en bredare förståelse för hur svenska företag arbetar för att skapa en resilient och hållbar organisation. LÄS MER

 3. 13. Tekniska krav från GDPR : Vad som krävs av en applikation som hanterar och samlar in samtycken för att tekniskt uppfylla kraven från GDPR

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Madelene Amberman; Andreas Johansson; [2020]
  Nyckelord :GDPR; Technical requirements; Digitalization; Handling of Personal data; GDPR; Tekniska krav; Digitalisering; Personuppgiftshantering;

  Sammanfattning : Personuppgiftshantering inom EU regleras av General Protection Data Regulation, GDPR, den är till för att skydda en persons integritet samtidigt som det fria flödet av data mellan medlemsländerna ska upprätthållas. Företag och organisationer idag lägger mycket resurser på en manuell hantering av personuppgifter, som skulle kunna läggas på andra värdeskapande aktiviteter om denna process var mer automatiserad. LÄS MER

 4. 14. Prestationsmätning i prenumerationsföretag: : Hur prenumerationsföretag använder prestationsmätning ochpå vilket sätt det bidrar till att förlänga kundernas varaktighet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anna Asplund; Martin Fröström; [2020]
  Nyckelord :Subscription model; subscription-based businesses; performance measurement; performance measurement systems; customer value.; Prenumerationsmodell; prenumerationsföretag; prestationsmätning; prestationsmätningssystem; kundvärde.;

  Sammanfattning : Prenumerationsmodellen är inget nytt fenomen, men har på senare tid spridit sig till nya branscher. Modellen har populariserats till följd av bland annat digitaliseringen, den ökade konkurrensen och nya framväxande kundvärden. LÄS MER

 5. 15. Digital strategi för konkurrenskraft och värdeskapande : Ur två fastighetsbolags perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Lina Mogren; Gabriella Pirzada; [2020]
  Nyckelord :Digital strategy; Strategy; Competitiveness; Value creation; Real estate companies; Digital strategi; Strategi; Konkurrenskraft; Värdeskapande; Fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetsbranschen har en stor påverkan över samhället, såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Dock kännetecknas branschen av att vara ineffektiv, konservativ och ligga steget efter i den digitala utvecklingen. LÄS MER