Sökning: "värdeskapande företag"

Visar resultat 16 - 20 av 481 uppsatser innehållade orden värdeskapande företag.

 1. 16. Saldoavvikelser i producerande företag : En fallstudie på Getinge Disinfection AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jim Andersson; Jakob Bergman; [2020]
  Nyckelord :Inventory Record Accuracy; Inventory Record Inaccuracy; Manufacturing; Health Care; Life Science; Assemble to Order; ATO; Cycle Counting; RFID; Bar coding.; Saldosäkerhet; Saldoavvikelser; Producerande företag; Medicinteknik; Life Science; Assemble to Order; ATO; Cycle Counting; RFID; Streckkoder;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kurs: Examensarbete i Logistik för Civilekonomprogrammet, 30 hp, 4FE19E.  Författare: Jakob Bergman och Jim Andersson. Examinator: Peter Berling Handledare: Peter Berling  Medbedömare: Hana Hulthén Titel: Saldoavvikelser i producerande företag, en fallstudie på Getinge Disinfection AB. LÄS MER

 2. 17. GDPR:s effekter på användares skydd avpersonliga data på internet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Christoffer Höber; Josef Marklund; [2020]
  Nyckelord :GDPR; data mining; personal data; right to be informed; informed consent; privacy; user behavior; GDPR; Datainsamling; personliga data; rätten till information; samtycke; integritet; anändarbeteende;

  Sammanfattning : Personliga data samlas in när vi besöker internetsidor och tillgång till personliga data har snabbt fåttavgörande betydelse för alltfler företags värdeskapande. Därför har metodutveckling för tillgång tillpersonliga data blivit en central del i företags konkurrenskraft. LÄS MER

 3. 18. Big data och CRM:s roll för konkurrenskraft i B2B-företag : En fallstudie kring hur konkurrenskraften i B2B-företag påverkas av big data och CRM

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Sofia Georgeson; Nicole Holmes; [2020]
  Nyckelord :CRM; CRMS; business to business; IS; big data; CRM; CRMS; B2B-företag; IS; big data;

  Sammanfattning : As a result of the increased use of the Internet, there are a number of challenges and opportunities regarding the ability to strengthen or weaken the competitive advantage between organizations. One of the challenges is an increased need to gather and manage large amounts of data (big data) as well as the need to develop processes and strategies for customer relationship management (CRM). LÄS MER

 4. 19. Vilka lyckas och varför lyckaas de? : En kvalitativ studie om hållbara affärsmodellinnovationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linn Gaddefors; Annina Wede; [2020]
  Nyckelord :hållbarhet; affärsmodeller; innovation; förändringsarbete; hållbara affärsmodellinnovationer;

  Sammanfattning : Det globala miljöhotet är en av vår tids största utmaningar och många arbetar nu för att minska klimatavtrycket. Bland annat FN har ställt krav på företag för att de ska ta ansvar och driva sin verksamhet hållbart. Ett sätt att nå dit är att utveckla hållbara affärsmodellinnovationer. LÄS MER

 5. 20. The role of digitalized product information in maintenance services of complex products or systems

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Gustav Ricksten; Jacob Enetjärn; [2020]
  Nyckelord :advanced services; maintenance; digital product information; value creation; avancerade tjänster; underhåll; digital produktinformation; värdeskapande;

  Sammanfattning : Manufacturers dealing with complex products or systems are widely dependent on new technologies which can be utilized to create new business models. Servitization literature express an increased demand for advanced service offerings for manufacturers where revenues are generated by the performance and availability of their product. LÄS MER