Sökning: "värdeskapande relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden värdeskapande relationer.

 1. 1. FATTAR DU INTE BUSINESSEN SÅ KAN DU GÅ HEM

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hilma Hofström; Fredrik Esselin; [2023-09-07]
  Nyckelord :HR-chef; Inflytande; Ledningsgrupp; Roll;

  Sammanfattning : Syfte: HR skapar enligt forskningen ett värde i organisationer de verkar i. Det finns emellertid en splittring i litteraturen gällande HR-funktionens bidrag. Detta kan skapa en brist på inflytande för professionen och en ambivalent inställning till yrket bland personalvetarstudenter och yrkesverksamma inom HR. LÄS MER

 2. 2. HR-transformation: Det värdeskapande HR-arbetet? : En HR-transformation ur två perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Frida Axelsson; Jennifer Fix Olsson; [2023]
  Nyckelord :HR-transformation; shared service; reorganization; and effects of HR- transformation; HR-transformation; shared service; omorganisering och effekter av HR- transformation;

  Sammanfattning : Human Resources arbetet har präglats av ständiga förändringar och ställt krav på organisationers anpassning till utvecklingen vilket främst skett genom framtagna modeller. Konceptet HR-transformation och modellen shared service har fått stort genomslag i Sverige där fokuset varit på att centralisera och effektivisera HR-arbetet. LÄS MER

 3. 3. Virtuella klädesplagg i onlinespel : En kvalitativ studie om svenska spelkonsumenters varumärkesengagemang

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Olivia Kjellgren; Amanda Wessén; [2023]
  Nyckelord :Virtual clothing; Brand engagement; Digitalization; Value creation; Online gaming; Consumer value; Generation-Z; High-end fashion; Virtuella klädesplagg; Varumärkesengagemang; Digitalisering; Värdeskapande; Onlinespel; Konsumentvärde; Generation-Z; High-end fashion;

  Sammanfattning : I takt med en ökning av digitalisering i samhället sätter det även press på modevarumärken att fortsatt anses vara relevanta. Detta medför en större press på marknadsförare då konsumenter söker en mer interaktiv relation till varumärken. Varumärken behöver hitta nya sätt att engagera och bygga positiva relationer till konsumenter. LÄS MER

 4. 4. Kontraktuella detaljers påverkan på samarbete i byggsektorn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Alfred Jonelid; [2023]
  Nyckelord :Samarbete; kontrakt; ofullständiga kontrakt; transaktionella kontrakt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Filosofin ''Lean construction'' förklarar hur värdeskapande kan maximeras till följd av samarbete. Studiens syfte är att utforska kontraktuella detaljers påverkan på samarbete i byggsektorn. Den är utformad efter en kvalitativ metodteori där fokus inte bara placeras på handlingar, utan även deras innebörd. LÄS MER

 5. 5. Den externa marknadsförarens perspektiv på strategiskt varumärkesbyggande : En fallstudie om värdeskapande i en B2B kontext

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Friberg; Emma Kjellgren; [2023]
  Nyckelord :B2B; Marketers; Marketing agency; Branding; Value co-destruction; Value co-creation.; B2B; Marknadsförare; Marknadsföringsbyrå; Varumärkesbyggande; Värdesamförstörelse; Värdesamskapande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ökade globaliseringen har ökat konkurrensen på B2B marknaden markant. Detta har bidragit till att det blir allt mer aktuellt att se till interaktionen som sker mellan olika företag och till det värde som uppstår i samspelet mellan olika aktörer för att kunna differentiera sitt värdeerbjudande från konkurrenterna. LÄS MER