Sökning: "värdeskapandeprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet värdeskapandeprocessen.

 1. 1. Samspelet mellan online och offline : En kvalitativ studie om fysiska klädbutiker i en tilltagande digitaliserad vardag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Aronsson; Sofia Grape; [2019]
  Nyckelord :Fysisk butik; e-handel; omnikanal; omnikanalstrategi; konkurrensfördelar; mervärde; upplevelser; värdeskapandeprocessen; relationsmarknadsföring; integrerade kanaler;

  Sammanfattning : Teknologins utveckling har lett till ett paradigmskifte i konsumenters köpprocess. Konsumenter handlar allt mer online och idag sker all tillväxt på internet. LÄS MER

 2. 2. Det sociala nätverkets paradox : En fallstudie i hur ett företag arbetar med värde inför lansering av en ny social nätverksplattform.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Drape; Mats Berglund; [2019]
  Nyckelord :sociala nätverksplattformar; sociala nätverk; värde; värdeskapande; värdemedskapande;

  Sammanfattning : Idag lever vi i ett tekniksamhälle, ständigt uppkopplade mot varandra genom olika digitala sociala plattformar. Dessa sociala nätverksplattformar bygger värde genom användarantal. Detta borde innebära att en nystartad social nätverksplattform som inte redan har användare har svårt att locka nya initiala användare. LÄS MER

 3. 3. "Det är svårt att göra kurslitteratur sexigt" : En jämförelse mellan kunders och företags syn på värde genom digitalisering och innovation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johansson Amelia; Svensson Nils; [2018]
  Nyckelord :Värdeskapande; digitalisering; innovation; kurslitteratur; streaming;

  Sammanfattning : Titel: “Det är svårt att göra kurslitteratur sexigt” En jämförelse mellan kunders och företags syn på värde genom digitalisering och innovation   Författare: Amelia Johansson och Nils Svensson Handledare: Åsa Lindström Examinator: Christine Tidåsen Kurs: Examensarbete 15hp, Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2018.   Forskningsfråga: Hur ser värdeskapande inom kurslitteratur ut hos kunden jämfört med företagen och hur ser de olika parterna på digitalisering och framtida innovationer som en möjlighet att påverka kundvärdet? Bakgrund och problemområde: 2007 var det endast hälften av alla högskolestudenter som köpte den obligatoriska kurslitteraturen då resten inte ansåg att de hade råd. LÄS MER

 4. 4. Det är nya tider nu! En kvalitativ studie om synen på värde och förhållningssättet till självbetjäningsteknologi bland turismutvecklare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Renée Björsell Thor; Henrik Rydberg; [2017]
  Nyckelord :Värde; värdeskapande; samskapande; självbetjäningsteknologi; turistbyrå; multikanaler.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att skapa en djupare förståelse för hur turismutvecklare på olika destinationer möjliggör värdeskapande för sina kunder. Vi vill även bidra med en förståelse för de möjligheter och utmaningar som självbetjäningsteknologi medför i värdeskapandeprocessen. LÄS MER

 5. 5. Värdeskapandeprocessen : En studie i hur kundens värdeskapandeprocess ser ut vid användandet av ett specifikt anpassningsverktyg.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Jacobsson; Johanna Rutfjäll Rittner; [2016]
  Nyckelord :Värdeskapandeprocess; medskapande av värde; anpassningsverktyg; värdeskapande sfärer; direkt och indirekt interaktion; operanda och operanta resurser;

  Sammanfattning : För att bemöta kunders individuella behov försöker allt fler företag integrera kunderna i produktionsprocessen. Genom att delta i utformandet blir kunderna på så vis medproducenter. Syftet med studien är att undersöka hur kundens värdeskapandeprocess ser ut vid användandet av ett specifikt anpassningsverktyg, ”IKEA Home Planner”. LÄS MER