Sökning: "värdet av historia"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden värdet av historia.

 1. 1. Vårdprogram och underhållsplan för den historiska trädgården vid soldattorpet Rensmyran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marita Bergström; [2020]
  Nyckelord :soldattorp; vårdprogram; underhållsplan; historisk trädgård; kulturmiljö;

  Sammanfattning : Soldattorpet Rensmyran med anor från sent 1600-tal är beläget på landsbygden sydväst om Uppsala. Torpet Rensmyran drivs som fritidsjordbruk med en liten uppfödning av hästrasen Gotlandsruss. På hag- och åkermark förekommer bete. LÄS MER

 2. 2. The significance of believing in healing : On the therapeutic value of spoken words in ancient Egyptian medical papyri

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Tuva Johansson; [2019]
  Nyckelord :magic; medicine; healing; papyri;

  Sammanfattning : Medicine and healing, constantly changing through time, have always been important aspects of life. The desire to avoid the inevitable state of death has driven mankind in all corners of the world to develop certain ways of prolonging life from a very early time. LÄS MER

 3. 3. Omtanke skänker kraft - Mäns och kvinnors uppfattningar om trygghet och säkerhet i vården.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Meid Jalil; Lillian Röstlund; [2018-01-25]
  Nyckelord :trygghet; säkerhet; patientsäkerhet; män och kvinnor; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara trygg och säker är ett grundläggande behov hos varje människa och nå-got som upplevs olika beroende på tidigare erfarenhet. I mötet med vården ska detta behov tillgodoses med hänsyn till personen som helhet och utgå ifrån alla människors lika värde. LÄS MER

 4. 4. Investigating the impact of the Millennium Drought on catchment water balance : A study of four catchments in Victoria, Australia

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Linn Sundström; [2018]
  Nyckelord :Catchment water balance; catchment behavior; groundwater storage; specific yield; Millennium Drought.;

  Sammanfattning : Southeast Australia have between 1997-2009 experienced a severe drought, referred to as the Millennium Drought. During these years the region experienced a 11.4% decline in mean annual rainfall, an unprecedented decrease in runoff and a decline in soil moisture and groundwater storage. LÄS MER

 5. 5. När viljan krockar med verkligheten – en litteraturstudie av sjuksköterskors erfarenheter av arbete vid naturkatastrofer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nonne U.Miles; Jasmin X.Mattsson; [2016-01-28]
  Nyckelord :Naural disasters; Nurse s experience; Nurses evaluations;

  Sammanfattning : Introduktion: Annandag jul 2004 inträffade tsunamin som orsakades av en jordbävning i Indiska oceanen, och som skördade fler svenska liv än någon annan katastrof i svensk historia. Förenta nationernas utvecklingsprogram (United Nations Development Programme, UNDP) definierar en naturkatastrof som ett betydande sammanbrott, orsakat av ett naturligt riskfenomen som leder till så omfattande skador på människor, miljö, materiel och ekonomi att de överstiger de drabbades förmåga att klara situationen. LÄS MER