Sökning: "värdet av historia"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden värdet av historia.

 1. 1. Omtanke skänker kraft - Mäns och kvinnors uppfattningar om trygghet och säkerhet i vården.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Meid Jalil; Lillian Röstlund; [2018-01-25]
  Nyckelord :trygghet; säkerhet; patientsäkerhet; män och kvinnor; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara trygg och säker är ett grundläggande behov hos varje människa och nå-got som upplevs olika beroende på tidigare erfarenhet. I mötet med vården ska detta behov tillgodoses med hänsyn till personen som helhet och utgå ifrån alla människors lika värde. LÄS MER

 2. 2. Investigating the impact of the Millennium Drought on catchment water balance : A study of four catchments in Victoria, Australia

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Linn Sundström; [2018]
  Nyckelord :Catchment water balance; catchment behavior; groundwater storage; specific yield; Millennium Drought.;

  Sammanfattning : Southeast Australia have between 1997-2009 experienced a severe drought, referred to as the Millennium Drought. During these years the region experienced a 11.4% decline in mean annual rainfall, an unprecedented decrease in runoff and a decline in soil moisture and groundwater storage. LÄS MER

 3. 3. När viljan krockar med verkligheten – en litteraturstudie av sjuksköterskors erfarenheter av arbete vid naturkatastrofer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nonne U.Miles; Jasmin X.Mattsson; [2016-01-28]
  Nyckelord :Naural disasters; Nurse s experience; Nurses evaluations;

  Sammanfattning : Introduktion: Annandag jul 2004 inträffade tsunamin som orsakades av en jordbävning i Indiska oceanen, och som skördade fler svenska liv än någon annan katastrof i svensk historia. Förenta nationernas utvecklingsprogram (United Nations Development Programme, UNDP) definierar en naturkatastrof som ett betydande sammanbrott, orsakat av ett naturligt riskfenomen som leder till så omfattande skador på människor, miljö, materiel och ekonomi att de överstiger de drabbades förmåga att klara situationen. LÄS MER

 4. 4. Analys och modellering av effekter på förändrad vattenföring i brandskadad och avverkad skog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Robin Johansson; [2016]
  Nyckelord :HYPE; hydrologi; modellering; skogsbrand; avverkning; kalibrering; Valsjöbäcken;

  Sammanfattning : A forest fire started in the county of Västmanland on the 31st of July in the summer of 2014. As a result of a dry summer and hard winds, the fire rapidly increased in size and came to be the largest fire in modern Swedish history, covering a massive area of 14 000 hectares. LÄS MER

 5. 5. "When we get the rights from our husbands it will be better". En antropologisk studie om förändringar i massajers genussystem.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Mette De La Motte; [2016]
  Nyckelord :Anthropology; Maasai; gender; governmentality; social resilience; Social Sciences;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är ett av vår tids största miljöhot. Medan länderna i Nord står för de högsta utsläppen är det människorna i Syd som får bära den största bördan. Massajer med sin nomadiska historia konfronteras med svårigheter, då de utöver ett föränderligt klimat måste anpassa sig till ett bofast liv med mindre mark. LÄS MER