Sökning: "värdighet och cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden värdighet och cancer.

 1. 1. Sexuell hälsa i samband med gynekologisk cancer : En litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av stöd från vårdpersonal

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Elina Virf; Sofia von Mecklenburg; [2018]
  Nyckelord :Gynekologisk cancer; patienters upplevelse; sexuell hälsa; stöd;

  Sammanfattning : Gynekologisk cancer är ett samlingsnamn för de cancerformer som drabbar kvinnors reproduktiva system samt könsorgan. Årligen diagnostiseras omkring 3000 kvinnor i Sverige. Gynekologisk cancer och behandling orsakar psykiskt, fysiskt och socialt lidande hos patienterna, vilket påverkar deras sexuella hälsa negativt. LÄS MER

 2. 2. Hemma är jag fortsatt trött, men jag är hemma : Patienters upplevelser av att vårdas hemma i livets slut

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kajsa Hultin; Lina Millevik; [2018]
  Nyckelord :bloggar; kvalitativ innehållsanalys; livets slut; obotlig cancer; palliativ vård; patientens upplevelse; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alltfler patienter i Sverige väljer att vårdas hemma i livets slut. Vården ska vara av samma kvalitet oavsett vårdform, och denna vård ska ges med värdighet och respekt för den enskilda människans integritet, likväl i livets slut som när döden inträffat. LÄS MER

 3. 3. Ett sista hopp : Obotligt sjuka patienters uppfattningar om dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Åsa Afzelius; Christina Lundahl; [2017]
  Nyckelord :Assisted suicide; cancer; euthanasia; palliative; patients; opinion; Assisterat självmord; cancer; eutanasi; palliativ; patienter; uppfattning;

  Sammanfattning : Den moderna sjukvårdens avancerade resurser räddar många liv, men kan också leda till ett utdraget och plågsamt döende. I ett fåtal länder i världen är eutanasi och läkarassisterat självmord ett val för den som drabbats av en obotlig sjukdom som leder till döden. LÄS MER

 4. 4. Massage som ett komplement vid cancerbehandling : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Terese Elmersson; Vanja Johansson; [2017]
  Nyckelord :Cancer; patient; erfarenheter; massage;

  Sammanfattning : Bakgrund Allt fler drabbas av cancer, en sjukdom med många besvärande symptom. Fatigue, smärta, illamående, oro och ångest drabbar ofta patienten och farmakologisk behandling ger inte alltid fullgod symptomlindring. Massage är en behandling med få eller inga biverkningar som har god effekt på många symptom som cancerpatienter lider av. LÄS MER

 5. 5. Vad patienten vill och vad patienten får : En litteraturöversikt om dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Stenberg; Elisabeth Sundström; [2017]
  Nyckelord :ALS; Autonomy; Cancer; Cancer patients; End of life; Euthanasia; Hasten death; Oregon death with dignity; Patient; Physician assisted; Physician assisted suicide; Wish to die; Wish to hasten death; ALS; Autonomi; Cancer; Cancerpatienter; Livets slut; Dödshjälp; Påskyndad död; Oregon död med värdighet; Patient; Läkarassisterat; Läkarassisterat suicid; Önskar att dö; Önskan om påskyndad död;

  Sammanfattning : Background: In 1997 it became legal for patients with a terminal illness to receive assistance to end their lives in Oregon, USA. The same legislative change came into force in the Netherlands in 2002. LÄS MER