Sökning: "värdighet"

Visar resultat 21 - 25 av 392 uppsatser innehållade ordet värdighet.

 1. 21. Hotet och våldets inverkan på sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karolina Myrzell; Malin Silfver; [2020]
  Nyckelord :Nurses; Nursing care; Nurse-patient relations; Patient-centered care; Violence; Omvårdnad; Patientcentrerad vård; Sjuksköterskor; Sjuksköterska-patientrelation; Våld;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Det är ett globalt växande problem att sjuksköterskor utsätts för hot och våld inom hälso-och sjukvården. Konsekvenserna kan bli flerdimensionella. Både sjuksköterskor och patienter riskerar att drabbas av negativa effekter till följd av hot och våld inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 22. Våga se människan bakom psykossjukdomen : en litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Therese Rosander; Ulrika Björnberg Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; erfarenheter; fördomar; psykos; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sverige lever det ca 80.000 personer med psykossjukdom och många av dessa avlider 15-20 år före den genomsnittliga befolkningen pga. somatiska sjukdomar. Vården bör ge lämplig sjukvård och behandla personen med respekt och värdighet. LÄS MER

 3. 23. Patientens värdighet i operationssalen : En intervjusstudie om operationssjuksköterskans handlingar i praktiken som påverkar värdighet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rosita Klasson; Yaroslava Roman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Sjuksköterskans upplevelser vid palliativ omvårdnad : Examensarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Acacius Ledin; Golsoom Heydari; [2020]
  Nyckelord :Döende patienter; kommunikation; palliativ vård; sjuksköterska; upplevelser; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård bygger på ett palliativt förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan genom att stödja dem att leva med värdighet och välbefinnande till livets slut oavsett diagnos och ålder. Syftet med palliativ vård är att förebygga och lindra lidandet genom tidigt upptäckt, noggrann analys och behandling. LÄS MER

 5. 25. Eutanasi i Nederländerna-etiska aspekter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Stella Carlberg; [2020]
  Nyckelord :Eutanasi; medicinsketik; livets slutskede; Nederländerna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eutanasi innebär avslutande av en patients liv, där handlingen utförs av en läkare, efter en uttrycklig förfrågan från patienten. Eutanasi och dödshjälp har varit ett kontroversiellt ämne sedan antikens Grekland. LÄS MER