Sökning: "världsarv"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet världsarv.

 1. 1. Virtual Reality för Offentliga Miljöer : Utformning av en självgående VR-installation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Sofie Notstrand; [2019]
  Nyckelord :VR; HTC Vive; virtual reality; världsarv; kulturhistoria; hälsingegård; designprocess; VR-utställning; offentlig miljö; säkerhet; tillgänglighet; teknik; innovativ; Bortom Åa; hållbarhet;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete är genomfört som en undersökande designprocess, vars syfte är att undersöka vilka krav en VR-upplevelse, med hög immersion, ställer på den fysiska miljön för att sedan omsätta dessa krav i ett färdigt koncept av ett fysiskt rum som ska fungera självgående. Med det fysiska rummet syftar jag till det verkliga rummet i vilket det virtuella rummet finns tillgängligt att uppleva via VR-utrustning. LÄS MER

 2. 2. Världsarvens konsumtion och attraktion : En undersökning av förmedling och mottagande av tre världsarvsstäder

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Emmelie Brun; [2019]
  Nyckelord :World heritage sites; mediation; tourism; mass tourism; Visby; Dubrovnik; Toruń.; Världsarv; förmedling; turism; massturism; Visby; Dubrovnik; Toruń.;

  Sammanfattning : In this thesis I examine three cities that have been nominated as world heritage sites by UNESCO, and how these cities are understood and mediated by visitors. One of the research questions was also to see how these places has been affected by the nomination. I have visited Visby, Dubrovnik and Toruń to do this research. LÄS MER

 3. 3. Hållbar kulturarvsturism i Visby : En diskursanalys av utvecklingsplaner för världsarvet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Nina Rinaldo; [2018]
  Nyckelord :World Heritage; Hanseatic Town of Visby; sustainable heritage tourism; development plans; Laclau Mouffe’s discourse analysis; authorized heritage discourse; posthumanism; system theory; Världsarv; Hansestaden i Visby; hållbar kulturarvsturism; utvecklingsplaner; Laclau Mouffes diskursanalys; auktoriserad kulturarvsdiskurs; posthumanism; systemteori;

  Sammanfattning : Introduction: This is a two years master's thesis in Museum and Cultural Heritage Studies. The purpose of this thesis was to critically examine discourses of sustainable cultural tourism, and how different sustainability dimensions and ideals can coexist and be applied in practice. LÄS MER

 4. 4. Världsarvet södra Ölands odlingslandskap Det komplexa i att bevara ett levande världsarv, utveckla ett jordbruk, sälja en upplevelse och hantera klimatet i förändring.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ann-Christin Andersson; [2018]
  Nyckelord :climate change; tourism; agriculture; world heritage; Social Sciences;

  Sammanfattning : Eighteen years since the agricultural landscape of southern Öland were inscribed on the World Heritage list, this study aims to investigate the effect on the agriculture that created and are maintaining the World Heritage. Its relation to the tourism and the threats of climate change. LÄS MER

 5. 5. Zanzibar night light : a lighting plan for UNESCO World Heritage Zanzibar Stone Town

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Freija Carlstén; [2018]
  Nyckelord :light design; landscape architecture; planning for sustainability in developing countries; light design in the public space;

  Sammanfattning : Where? Zanzibar is considered to be the centre of Swahili culture, found all along the east coast of Africa. The main city, Stone Town, has for over a millennium constituted an important trading port, merging east African Bantu with Arab culture, adding elements from Persia, India and Europe (NE, 2017). LÄS MER