Sökning: "världsbild genus"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden världsbild genus.

 1. 1. Ett samhälle i miniatyr: En socialsemiotisk kritisk diskursanalys av Lego

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Patrick Olérs; [2019]
  Nyckelord :leksaker; diskurs; kritisk diskursanalys; ideologi; lego; semiotik; socialsemiotik; makt; genus; visuell grammatik; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Föreliggande studie behandlar leksakssystemet Lego som semiotisk resurs, i termer av makt, sett utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. Fokus ligger främst på produktserierna Lego City respektive Lego Friends representation av samhället, hur de ser ut, vad som skiljer dem åt, hur de förändrats över tid samt vad för budskap de förmedlar till barn. LÄS MER

 2. 2. Representation of Primary Characters in Narrative-based Games

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Ida Lahti; [2016]
  Nyckelord :games; character design; representation; protagonists; identification; game enjoyment; diversity; spel; karaktärsdesign; representation; protagonister; identifiering; spelnöje; mångfald;

  Sammanfattning : A quantitative study is performed on protagonists from games that have accumulated the most retail sales between 2007 and 2016, with this case particularly focusing on the categories of gender, physical characteristics, sexuality and age. Results show that white male leads are almost half of all characters in the study and are a much larger group than any other. LÄS MER

 3. 3. Skapandet av en världsbild - En kvalitativ studie om genus i uttalat genusmedveten barnlitteratur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Feif; Linnéa Kronqvist; [2016]
  Nyckelord :gender; children’s picture books; gender conscious; gender stereotypes; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Sandra Feif and Linnéa Kronqvist Title: Shaping a Worldview - A Qualitative Study of Gender in Pronounced Gender Conscious Children’s Literature Supervisor: Marta Kolankiewicz Assessor: Malin Arvidson The aim of this study was to understand how gender and belonging norms are constructed in Swedish children’s literature that is pronounced gender conscious. To examine this, we also studied if there were any representations that challenged the gender binary between man and woman. LÄS MER

 4. 4. Omvälvning eller invävning : En sociologisk undersökning av Feministiskt Initiativs partiprogram

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :David Öborn Regin; [2015]
  Nyckelord :Genderequality; swedish politics; politics; Feministiskt Initiativ; discoureanalysis; gender; Jämställdhet; politik; partipolitik; Feministiskt Initiativ; diskursanalys; genus;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats är en sociologisk diskursanalytiskt inspirerad undersökning av Feministiskt Initiativs partiprogram. Undersökningen syftar till att se på den världsbild som målas upp i partiprogrammet utifrån termer om invävning och omvälvning. Både gällande politiska diskurser och avseende människan som varelse. LÄS MER

 5. 5. Gamla bilder, nya identiteter : En queerteoretisk analys av samtida tolkningar och användningar av bilder, berättelser och föreställningar om fornskandinavisk religion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Bååth Bergstedt; [2011]
  Nyckelord :Fornskandinavisk religion; sejd; nyhedendom; queerteori; genus;

  Sammanfattning : Fornskandinavisk religion har historiskt sett i hög utsträckning tolkats inom en patriarkal diskurs. I min uppsats bereder jag plats för röster hos människor för vilka fornskandinavisk religion är personligt betydelsefull, men som tolkar och använder sig av den på ett subversivt sätt. LÄS MER