Sökning: "värmeåtervinning"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet värmeåtervinning.

 1. 1. Fjärrvärme och frånluftsvärmepump : Systemets lönsamhet och primärenergitalets inverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Tim Wennberg; [2019]
  Nyckelord :district heating; district heating tariff; exhaust air heat pump; combined heating system; cost efficiency; primary energy; primary energy factor; fjärrvärme; fjärrvärmetaxa; frånluftsvärmepump; kombinerad värmeanläggning; kostnadseffektivisering; primärenergi; primärenergifaktor;

  Sammanfattning : Kombinationen av fjärrvärme och frånluftsvärmepump (FVP) har blivit allt vanligare i Sverige. Detta kombinerade värmesystem är väl lämpat för att reducera energianvändningen i befintliga fastigheter med mekanisk frånluftventilation som saknar värmeåtervinning. LÄS MER

 2. 2. Potential measures and improvements in energy consumptions regarding ventilations systems with heat recovery

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Suat Uludag; Helmut Diliwi; [2019]
  Nyckelord :Ventilation System; System upgrade; Heat recovery; Energy consumption; Ventilationssystem; Systemuppgradering; Värmeåtervinning; Energianvändning; Energiförbrukning;

  Sammanfattning : The ventilation system is in itself a huge necessity in our everyday life as it provides sufficient amount of fresh air to our indoor climate, while it simultaneously circulates the residing air pollutants out of the building. Although, for this to be made possible, large amounts of energy is required to be consumed, which in turn leads to an increased energy cost. LÄS MER

 3. 3. Värmeåtervinning av luft i kycklingstallar : Återanvändning av energin i frånluften för luftförvärmning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Georg Alegrim; Alexander Anaje; [2019]
  Nyckelord :Heat-X-Rotate; Big Dutchman; värmeåtervinning; värmeväxlare; Rokkedahl; Rockedahl-Energi; Munters; stallventilation; stallmiljö; stallklimat; fuktighetsåterföring; rekuperativ; regenerativ; kycklingstall;

  Sammanfattning : I Sverige har konsumtionen av kyckling per invånare ökat de senaste åren och idag konsumeras 23,2kg per person och år. Eftersom tillväxten för svensk kyckling är hög ökar också medvetenheten hos företag att investera i klimatsmarta alternativ för att minska energibehovet som leder till en minskad uppvärmningskostnad. LÄS MER

 4. 4. Energioptimering av tryckluft : Genom värmeåtervinning och driftoptimeringar för industriella tillämpningar på Volvo Trucks i Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Johan Fjellstedt; [2019]
  Nyckelord :Tryckluft;

  Sammanfattning : Volvo Trucks in Umeå use large amounts of compressed air and the air compressors at Volvo use large amounts of energy every year. The majority of the energy supplied to the compressors goes to heat losses cooled to the Ume River and groundwater. LÄS MER

 5. 5. Värmeåtervinning - styrning för frånluftsvärmepump i flerbostadshus

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Rony Ali; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER