Sökning: "värmeöeffekten"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet värmeöeffekten.

 1. 1. Grön infrastruktur i förebyggande syfte mot värmeöar. En studie av Kalmar och Kungsbacka kommuns klimatanpassningsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Zein Anani; Linn Ott Olander; [2020-08-31]
  Nyckelord :Grön infrastruktur; grönstrukturekosystemtjänster; värmeöeffekten; temperaturökning; fysisk planering; klimatanpassning;

  Sammanfattning : The ongoing global climate change with its rising trends in global temperature, can be linked to the increasing frequency, intensity, duration, and extent of extreme weather fluctuation. Urban heat waves, in combination with urbanization processes which replace natural landscapes with impervious surfaces, are causing the development and manifestation of urban heat islands (UHI) in cities. LÄS MER

 2. 2. Stadens mikroklimat : Hur värmeöeffekten och värmeböljor påverkar det urbana livet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Cornelia Aav; [2019]
  Nyckelord :mikroklimat; värmebölja; urbana värmeöeffekten; förtätning;

  Sammanfattning : Det finns en mängd miljöproblem på global, regional och lokal nivå, kunskap om de lokala miljöproblemen kan bli avgörande för förståelsen av vilka åtgärder som är lämpliga i vilka miljöer. Lokala miljöproblem är också mindre komplicerade och lättare att åtgärda relaterat till de regionala och globala problemen. LÄS MER

 3. 3. Uppbyggnadsbeskärning av träd i offentlig miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofie Molin; [2018]
  Nyckelord :uppbyggnadsbeskärning; beskäring; trädvård; trädförvaltning; skötsel; grenstruktur;

  Sammanfattning : Under de senaste 30 åren har de urbana träden fått en alltmer betydande roll i stadsrummet. Från att tidigare ha betraktats som ett förskönande inslag i den hårdgjorda staden har studier och forskning även kunnat visa på att träd kan bidra med ett flertal ekosystemtjänster (Silvera Seamans 2013). LÄS MER

 4. 4. Grönstrukturers roll i kommuners fysiska planering och klimatanpassningsarbete - En studie av fem kommuner i Västra Götalandsregionen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Jenny Haglind; [2012-09-21]
  Nyckelord :klimatförändringar; klimatanpassning; grönstruktur; fysisk planering;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och klimatförändringarnas effekter och påverkan på samhällen är idag ett faktum. Tillsammans med åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser och begränsa påverkan av klimatförändringar krävs det därför även att samhällen anpassas för att klara av ett förändrat klimat. LÄS MER

 5. 5. A comparison of the temperature climate at twourban sites in Uppsala

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Paulina Larsson; [2001]
  Nyckelord :surface temperature; urban heat island; site comparison; urban meteorology;

  Sammanfattning : Meteorological data from two observation sites in Uppsala, the Observatory Park (Op) andthe Geocentre (Gc), during the period January 1998 to September 2000, have been used tocheck the differences in the temperature climate at the two places. Since Op is situatedcloser to the city centre than Gc the site is thought to be more affected by the so calledurban heat island effect. LÄS MER