Sökning: "värmeöeffekten"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet värmeöeffekten.

 1. 1. Det urbana albedots betydelse i ett föränderligt klimat : Geoengineering i Uppsala stad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Antonia Roos; Fannie Lindström; [2021]
  Nyckelord :albedo; geoengineering; urbant klimat; urban värmeö; värmebölja;

  Sammanfattning : Antropogen inverkan på växthuseffekten är en bidragande faktor i den globala uppvärmningen, som i sin tur kommer att förstärka värmeböljor och den urbana värmeöeffekten. Kombinationen av dessa fenomen kan ha förödande konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Grön infrastruktur i förebyggande syfte mot värmeöar. En studie av Kalmar och Kungsbacka kommuns klimatanpassningsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Zein Anani; Linn Ott Olander; [2020-08-31]
  Nyckelord :Grön infrastruktur; grönstrukturekosystemtjänster; värmeöeffekten; temperaturökning; fysisk planering; klimatanpassning;

  Sammanfattning : The ongoing global climate change with its rising trends in global temperature, can be linked to the increasing frequency, intensity, duration, and extent of extreme weather fluctuation. Urban heat waves, in combination with urbanization processes which replace natural landscapes with impervious surfaces, are causing the development and manifestation of urban heat islands (UHI) in cities. LÄS MER

 3. 3. Stadens mikroklimat : Hur värmeöeffekten och värmeböljor påverkar det urbana livet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Cornelia Aav; [2019]
  Nyckelord :mikroklimat; värmebölja; urbana värmeöeffekten; förtätning;

  Sammanfattning : Det finns en mängd miljöproblem på global, regional och lokal nivå, kunskap om de lokala miljöproblemen kan bli avgörande för förståelsen av vilka åtgärder som är lämpliga i vilka miljöer. Lokala miljöproblem är också mindre komplicerade och lättare att åtgärda relaterat till de regionala och globala problemen. LÄS MER

 4. 4. Uppbyggnadsbeskärning av träd i offentlig miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofie Molin; [2018]
  Nyckelord :uppbyggnadsbeskärning; beskäring; trädvård; trädförvaltning; skötsel; grenstruktur;

  Sammanfattning : Under de senaste 30 åren har de urbana träden fått en alltmer betydande roll i stadsrummet. Från att tidigare ha betraktats som ett förskönande inslag i den hårdgjorda staden har studier och forskning även kunnat visa på att träd kan bidra med ett flertal ekosystemtjänster (Silvera Seamans 2013). LÄS MER

 5. 5. Grönstrukturers roll i kommuners fysiska planering och klimatanpassningsarbete - En studie av fem kommuner i Västra Götalandsregionen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Jenny Haglind; [2012-09-21]
  Nyckelord :klimatförändringar; klimatanpassning; grönstruktur; fysisk planering;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och klimatförändringarnas effekter och påverkan på samhällen är idag ett faktum. Tillsammans med åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser och begränsa påverkan av klimatförändringar krävs det därför även att samhällen anpassas för att klara av ett förändrat klimat. LÄS MER