Sökning: "värme smärtlindring"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden värme smärtlindring.

 1. 1. Omvårdnad av patienter med smärta i palliativ vård.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kornelia Björkqvist; Eva Svantesson; [2017]
  Nyckelord :Nursing; palliative care; pain; Omvårdnad; palliativ vård; smärta;

  Sammanfattning : Palliativvård innebär att ge en god vård till alla patienter oavsett sjukdom i livetsslut. Att lindra smärta med hjälp av omvårdnad är viktigt att eftersträva i denpalliativa vården och där har sjuksköterskan en viktig roll. Smärta i palliativvård är ett vanligt symtom som kan lindras genom omvårdnadshandlingar. LÄS MER

 2. 2. Brännskador hos hund : omvårdnadsbehov och sårvård vid termisk brännskada

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Olivia Bergstén; [2015]
  Nyckelord :termisk brännskada; hund; omvårdnandsbehov; sårvård;

  Sammanfattning : Brännskador hos våra sällskapsdjur är ovanligt men när de väl inträffar kan dessa patienter komma att kräva omfattande omvårdnad och sårvård beroende på skadans omfattning. Syftet med detta examensarbete i djuromvårdnad var att ta reda på vilka omvårdnadsbehov den brännskadade hunden har samt hur sårvården av brännskadan bör utformas när skadan orsakats av värme. LÄS MER

 3. 3. När röken lagt sig : Erfarenheter av cannabis som smärtlindring vid kronisk ryggsmärta

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Martin Höjman; John Uppfeldt; [2013]
  Nyckelord :chronic backpain; cannabis; pain relief; discussion forum; kronisk ryggsmärta; cannabis; smärtlindring; diskussionsforum;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nästan hälften av alla personer med kroniska ryggsmärtor anser att de inte får en tillräckligt god smärtlindring. Kronisk ryggsmärta definieras som smärta i ryggen vilken varar längre än den förväntade tiden för smärta efter operation eller som förekommer i mer än sex månader. LÄS MER

 4. 4. Anestesi och analgesi för ormar och ödlor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Peter Hållbus; [2012]
  Nyckelord :orm; ödla; smärtbeteende; narkos; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Att kunna söva reptiler och ge dem smärtlindring är idag inte så självklart som vi gärna vill tro. När vi ser på program på tv som till exempel Veterinärerna så verkar de alltid veta vad de gör, men faktum är att det idag till väldigt stor del saknas forskning och de flesta av de läkemedel som ges till våra ormar och ödlor är inte utprovade på dessa djur och de gånger de är det så är det oftast på någon eller några enstaka arter. LÄS MER

 5. 5. Icke-medicinska omvårdnadsåtgärder som har positiva effekter på kronisk smärta

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Anna Borgström; Lise-Lott Nymark; [2010]
  Nyckelord :Hälsoförebyggande; icke-medicinska; omvårdnadsåtgärder; kronisk; smärta; smärtbehandling; smärta; smärthantering; smärtlindring;

  Sammanfattning : Kronisk smärta är ett tillstånd som drabbar många människor i olika åldrar. Varje år behandlas tusentals patienter inom öppen- och slutenvården på grund av kroniska smärttillstånd. Syftet med litteraturstudien var att finna icke-medicinska omvårdnadsåtgärder som har positiva effekter på kronisk smärta. LÄS MER