Sökning: "värme"

Visar resultat 1 - 5 av 1221 uppsatser innehållade ordet värme.

 1. 1. Development and characterization of multi-streams heat exchangers for liquefaction cycle analysis in the contextof hydrogen mobility

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :WULLSCHLEGER LÉA; [2023]
  Nyckelord :Liquefaction cycle; multi-streams heat exchanger; Matlab; PROOSIS; AMESIM; ArianeGroup;

  Sammanfattning : This paper presents the master thesis work done at ArianeGroup on the development and characterization of multi-streams heat exchangers for liquefaction cycle analysis in the context of hydrogen mobility. In 2015, the Paris Agreements aimed at strengthening the global response to the threat of climate change by keeping the temperature rise below 1. LÄS MER

 2. 2. Inomhusmiljö för kvarter Pumpkällehagen ur hyresgästernas perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Khalaf Alhaj Mnela; Suleyman Mohamed; [2023]
  Nyckelord :Passivhus; Inomhusmiljö; Energiförbrukning; Termisk klimat; Ventilationssystem;

  Sammanfattning : Sverige rör sig mot ett mer energieffektivt samhälle för att minimera CO2-utsläpp. Byggsektorn är en av de sektorer som bidrar till mest energiförbrukning. För att minska på energiförbrukningen har man börjat bygga passivhus som är välisolerade byggnader med minimala köldbryggor och hög lufttäthet. LÄS MER

 3. 3. Produktutveckling, värme i sitsar. : Produktutveckling av sittunderlag till Etacsduschstolar med fokus på värme och komfort.

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Daniel Widehammar; Abdirahman Hassan; [2023]
  Nyckelord :Productdevelopement; Produktutveckling; Duschstol; Värme i sitsar; Sittunderlag; Etac Supply Center; Hygien; Värmefolie; Materialval; Testundersökning;

  Sammanfattning : The report describes a project aimed at finding a way to warm a seat. Etac, one of the leading manufacturers and developers of disability aids has received feedback from customers that the shower seats they produce are cold when the user has just sat down. This seemed to the user that showering is associated with inconvenience. LÄS MER

 4. 4. Bastubadets påverkan på upplevd återhämtning efter högintensiv träning : En singel subjekt experimental A-B-A design pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Andreas Hammar; [2023]
  Nyckelord :Bastubad; Fysisk aktivitet; Värme-inducerad; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: En kvalitativ återhämtning skapar förutsättningar för superkompensation av kroppsdelar och påskyndar därmed rehabilitering av rörelseapparaten. Mental stress hög fysisk ansträngning och dålig sömnkvalitet utmanar kroppens förmåga till återhämtning. LÄS MER

 5. 5. Hur pedagoger i förskolan kan värna barns lek : En kvalitativ observationsstudie av pedagogers handlingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Christina Söderberg; Maria Marjo Beckman; [2023]
  Nyckelord :Lek; lekvärnare; pedagog; förskola; omsorg; socialisation; material och miljö.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ökad förståelse och kunskap om hur pedagoger kan skapa förutsättningar för lek på en förskolegård. Både Barnkonventionen och Förskolans läroplan (2018) hävdar att barn har rätt till lek. LÄS MER