Sökning: "värmebevarande omvårdnadsåtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden värmebevarande omvårdnadsåtgärder.

 1. 1. Användandet av värmebevarande omvårdnadsinsatser för att förebygga hypotermi under knä- och höftplastikoperationer - en tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Tyra Bergström; Ann-Charlott Svensson; [2019]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; hypotermi; höftplastik; knäplastik; observationer; värmebevarande omvårdnadsåtgärder.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Perioperativ hypotermi är en vanlig komplikation under generell och regional anestesi. Med hypotermi menas uppmätt kärntemperatur under 36 °C. Patienter som opereras för knä- och höftplastik är en utsatt grupp. De har ofta flera riskfaktorer som ökar risken att drabbas av perioperativ hypotermi. LÄS MER

 2. 2. Förekomsten av hypotermi vid rutinbarnanestesi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Persson Andreas; [2016]
  Nyckelord :Anesthesia; hypothermia; forced air warming; nursing care; child; Anestesi; hypotermi; värmetäcke; omvårdnad; barn;

  Sammanfattning : Background:  Children going through surgery are likely to develop hypothermia caused by anesthesia, which can have severer consequences both peri and postoperatively. With increased understanding and knowledge regarding the correct methods for prevention, hypothermia caused by anesthesia in children can be reduced. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskans strategier för att förebygga hypotermi i samband med anestesi

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sabrije Murati; Maryam Hosseini; [2015]
  Nyckelord :Anestesi; Hypotermi; Omvårdnad och Temperatur;

  Sammanfattning : Hypotermi är en vanligt förekommande komplikation under anestesi och är förenad med en rad negativa kosekvenser som kan orsaka lidande hos patienten. Att förebygga hypotermi under anestesi är anestesisjuksköterskans huvudansvar. LÄS MER

 4. 4. Perioperativa specialistsjuksköterskors samarbete och kunskap kring värmebevarande omvårdnadsåtgärder

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Katarina Bergstrand; Mikaela Jakob; [2014]
  Nyckelord :Perioperativ sjuksköterska; kommunikation; samarbete; patientssäkerhet; hypotermi; värmebevarande åtgärder; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : De perioperativa specialistsjuksköterskorna har ett stort ansvar för att säkerställa patientsäkerhet och förebygga misstag och patientskador. För att kunna ge denna vård krävs det att de har erforderliga kunskaper inom intraoperativ värmebevaring och att de i sitt samarbete för en aktiv dialog. LÄS MER

 5. 5. Specialistsjuksköterskans värmebevarande omvårdnadsåtgärder i det perioperativa vårdförloppet

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Magdalena Butler; Ulrika Westerlind; [2012]
  Nyckelord :Hypothermia; warmth preserving interventions; perioperative care; specialist nurse; Hypotermi; värmebevarande omvårdnadsåtgärder; perioperativt; specialistsjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under det perioperativa vårdförloppet föreligger många riskfaktorer för patienten att utveckla oavsiktlig hypotermi. Detta kan leda till flertalet operativa och postoperativa komplikationer vilket kan skapa obehag och lidande för patienten, förlänga vårdtider och generera ökade kostnader för samhället. LÄS MER