Sökning: "värmeeffekt"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet värmeeffekt.

 1. 1. Utveckling av simuleringsmodell i COMSOL för att undersöka temperaturökning hos foster vid ultraljudsexponering

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Sara Roempke Lindström; Moa Wåhlgren; [2022]
  Nyckelord :Ultrasound; COMSOL; heating; fetus; temperature elevation; Ultraljud; COMSOL; värmeeffekt; foster; temperaturökning;

  Sammanfattning : Ett foster har inte samma blodflöde och resistans mot förändringar i sin miljö som en vuxen människa har och kan vid små temperaturförändringar orsakas skada i till exempel den utvecklande hjärnan. Vid ultraljudsundersökning finns bevisat en viss värmeökning, men det råder ovisshet kring hur stor denna skulle kunna bli under en längre tids exponering av ultraljud. LÄS MER

 2. 2. Approximation av värmelasteri fjärrvärmenät : Framtagande av timupplöst approximationmodelltill underlag vid dimensionering av fjärrvärmenät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Simon Johansson; [2022]
  Nyckelord :District heating; Regression; Approximation; Heat loads; Fjärrvärme; Regression; Approximation; Värmelast; Timupplöst;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate if the hourly heat load consumptiondata can be used to approximate the daily consumptions patterns forbuildings connected to Göteborg Energi’s district heating network. Theapproximated data shall act as foundation for dimensioning of thedistrict heating network. LÄS MER

 3. 3. Dimensionerande data för nya kundanslutningar och större nybyggnadsområden inom fjärrvärme

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Timmy Lay; Isabelle Lalander; [2021]
  Nyckelord :Fjärrvärme; servisledning; dimensionerande värmeeffekt; effektdimensionering; DVUT; säkerhetsmarginaler; effektsignatur; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Idag dimensioneras servisledningar i Malmö/Burlövs fjärrvärmenät baserat på en efterfrågad värmeeffekt från fastighetsägare eller byggföretag som E.ON (fjärrvärmeleverantören) i sin tur möter upp med en passande rördimension. LÄS MER

 4. 4. Kapaciteten av värmebehandlingsugnen som används vid fabriksskarvning

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Oscar Höglund; [2021]
  Nyckelord :Värmebehandling; fabriksskarv; avgasning; kabelskarvugn; värmekapacitet.;

  Sammanfattning : Värmebehandlingsugnen som används för avgasning av fabriksskarvar på NKT upplevs inte fungera som den ska. Ugnen körs ofta på maximal värmeeffekt utan att komma upp till måltemperaturen. LÄS MER

 5. 5. Nattsänkning - påverkan på värmeeffekt och värmeanvändning i kommersiella fastigheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Victor Lanner; [2021]
  Nyckelord :Nattsänkning; Värmetröghet; Värmeeffekt; Värmeanvändning; Fjärrvärme; VIP-Energy;

  Sammanfattning : In today's society, it's becoming increasingly important to find methods which useenergy more efficiently. One established method is night time set-back. When usingnight time set-back the indoor temperature is lowered during the night. This result ina smaller temperature difference between indoors and outdoors, which in turnreduces heat losses. LÄS MER