Sökning: "värmeisolering"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet värmeisolering.

 1. 1. Täta hus : en litterturstudie om lufttäthet samt en tolkning av samband mellan lufttäthet och brandtryck

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emelie Lindvall; [2019]
  Nyckelord :Airtightness; fire pressure; FDS; leakage; evacuation; Lufttäthet; brandtryck; FDS; läckage; utrymning;

  Sammanfattning : Under 60- och 70-talet var tillväxten i Sverige god. Befolkningsmängden ökade och många valde att flytta från landsbygd till större städer för arbete. Omfattande bostadsbrist ledde till att Miljonprogrammetinfördes – en miljon bostäder skulle byggas på väldigt kort tid. LÄS MER

 2. 2. Flatstickade distanstextiler och deras värmeisolerande förmåga : Hur kan förändring av masklängd och distanstråd påverka värmeisolering och vikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tove Runefelt; Viktor Lundmark Harrison; [2018]
  Nyckelord :thermal insulation; spacer fabric*; weft knit*; flatbed knit* machine; thickness; comfort; thermal conductivity; test method; värmeisolering; distanstextil*; väfttrikå; flatstickmaskin; tjocklek; komfort; värmeledning; testmetod*;

  Sammanfattning : Tillsammans med företaget Houdini Sportswear har det här projektets ämne och avgränsningar tagits fram. Houdini är ett svenskt klädföretag som designar friluftskläder av hög kvalitet och med stort fokus på funktion och komfort. LÄS MER

 3. 3. Radon och grundläggningsmetoder : Att utforma allmänna föreskrifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Klas Beyer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Radon är en radioaktiv gas som förekommer överallt i marken. Radongas kan ta sig in i byggnader via hushållsvattnet och byggmaterial, men den främsta anledningen till höga radonhalter i inomhusluften är markradon som tar sig in via grundkonstruktionen. LÄS MER

 4. 4. Lufttäta klimatskal i prefabricerade betongstommar och pelar- balksystem med lätta utfackningsväggar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna Stenberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges periodvis mycket kalla klimat kräver att en byggnad är utrustad med ett tillräckligt värmeisolerande klimatskal för att vi ska kunna hålla energianvändningen nere, dvs hushålla med den tillförda energin. Enligt Energiprestandadirektivet ska alla nya byggnader som byggs inom EU efter år 2020 vara nära- nollenergibyggnader. LÄS MER

 5. 5. Golv på mark för småhus : Systematiska beräkningar av fuktbalans med underliggande värmeisolering

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ahmed Omarr; [2018]
  Nyckelord :byggnadsteknik; husbyggnation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER