Sökning: "värmekamera"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet värmekamera.

 1. 1. TempScanner : An application to detect fever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Mattias Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Raspberry Pi; Thermal Camera; Camera; Internet of Things; IoT Hub; Azure; Cloud storage; Influenza; Fever detection; Fever; Raspberry Pi; värmekamera; kamera; Internet of Things; IoT Hub; Azure; molnlagring; influensa; feberdetektering; feber;

  Sammanfattning : This thesis describes how a solution can be built to detect human flu-like symptoms. Flu-like symptoms are important to detect to prevent Covid-19 [6]. As people are returning to work there is a need for a simple way of detecting flu-like symptoms to prevent the spread of Covid-19. LÄS MER

 2. 2. Värmekameror för extern detektion – En fallstudie av värmekameror och tillämpningen vid kulturhistorisk bebyggelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Johan Green Pettersson; Erik Söderling; [2021]
  Nyckelord :Extern detektion; värmekamera; kulturhistorisk bebyggelse; trähusbebyggelse External detection; thermal camera; cultural heritage buildings; wooden houses; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det finns flertalet olika externa detektionssystem som kan tillämpas vid kulturhistorisk bebyggelse. Värmekameror är en detektionslösning som kan användas, dock råder brist på tillgänglig dokumentation gällande hur de tillämpas och fungerar i dessa områden. LÄS MER

 3. 3. Analys och korrelation av data från värmekamera

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :AHMED ALFEKY; [2020]
  Nyckelord :Värmekamera; korrelation; termoelement; dataanalys; temperatur avvikelse; trendlinje;

  Sammanfattning : The thesis is about seeing if there is any correlation between temperature deviation and selected variables to increase the understanding of what affects the camera. The work is an improvement method where R programs are used for mathematical solutions.  The methods used for this include data collection and scientific research. LÄS MER

 4. 4. Skogsbrandens spridning : - ett laborationsexperiment med vanligt förekommande skogliga vegetationstyper i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Benjamin Boräng; Erik Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :Forestfire; Fire and rescue service; Forestfire suppression; Wildfire; Skogsbrand; Räddningstjänst; Skogsbrandsläckning; Löpbrand;

  Sammanfattning : Större och mer svårbekämpade bränder har de senaste åren svept fram på flera platser runtom i världen. Ett föränderligt klimat skapar långa torrperioder till följd av höga temperaturer och värmeböljor. LÄS MER

 5. 5. Bedömning av tekniska möjligheter och begränsningar med termografering vid inspektion av betongkonstruktioner : En studie med tillämpning på nedströmssidan av betongdammars frontplatta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Lisa Bäckman; Elin Englundh; [2020]
  Nyckelord :termografering; värmekamera; betongkonstruktion; dammanläggning; simulering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the visibility of cracks and other damages on concrete structures using thermography, with application on the downstream side of the concrete dam’s front plate. The project is in collaboration with Vattenfall AB whom expressed to investigate new alternative methods when inspecting hydroelectric dams. LÄS MER