Sökning: "värmeledning"

Visar resultat 21 - 25 av 30 uppsatser innehållade ordet värmeledning.

 1. 21. Smoothed Particle Hydrodynamics Simulation for Continuous Casting

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Inst.)

  Författare :Adithya Vijaykumar; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis proposes a way of simulating the continuous casting process of steel using Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). It deals with the SPH modeling of mass, momentum and the energy equations. The interpolation kernel functions required for the SPH modeling of these equations are calculated. LÄS MER

 2. 22. En studie av möjligheten att öka den värmelagrande förmågan hos betong

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :Alexander Herlin; Gabriel Johansson; [2011]
  Nyckelord :Värmelagring; Värmeledningsförmåga; Värmekapacitet; Värmediffusivitet; Värmeeffusivitet; Fasomvandlingsmaterial PCM ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Tunga byggnadsmaterial som betong har hög värmekapacitet och bidrar till att ge byggnader en termisk tröghet. Byggnadernas temperatur ändras inte så snabbt när utetemperaturen förändras eftersom betong kan innehålla stora mängder lagrad värme. Detta kan ofta ge positiva effekter på energiförbrukning, termisk komfort och effektbehov. LÄS MER

 3. 23. Process Parameters for Creation of Porous Stainless Steel Surfaces

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Eric Hultstein; [2011]
  Nyckelord :surface porosity; stainless steel; heat treatment; heat transfer; corrosion; oxidation; ytporositet; rostfritt stål; värmebehandling; värmetransport; korrosion; oxidation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar att undersöka värmebehandlingsmetoder för att skapaporösa austenitiska rostfria stål samt utvärdera ifall dessa ytor medför förbättringargentemot referensmaterialen. De porösa ytorna skapades genom en två-stegs metod. LÄS MER

 4. 24. Resurseffektivare energi- och växthusföretag genom industriell symbios

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Stina Andersson; [2010]
  Nyckelord :industriell ekologi; industriell symbios; växthus; överskottsvärme; LCA; Tekniska Verken;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att utreda vilken potential det finns för en samverkan mellan Tekniska Verken och växthus. Målet är att genom industriell symbios skapa en resurseffektiv systemlösning där Tekniska Verkens produktionsanläggningars miljöprestanda förbättras samtidigt som växthusets klimatpåverkan minskas. LÄS MER

 5. 25. Heatloss through a concrete slab - a comparison of edge beams

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Johanna Haglund; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Of all the heat that is supplied in an average house in Sweden, about 15% of the heat leaks out through the foundation and the ground. A foundations task is to provide a solid base for a house while it should also keep the heat in the house. LÄS MER