Sökning: "värmeledning"

Visar resultat 21 - 25 av 28 uppsatser innehållade ordet värmeledning.

 1. 21. Process Parameters for Creation of Porous Stainless Steel Surfaces

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Eric Hultstein; [2011]
  Nyckelord :surface porosity; stainless steel; heat treatment; heat transfer; corrosion; oxidation; ytporositet; rostfritt stål; värmebehandling; värmetransport; korrosion; oxidation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar att undersöka värmebehandlingsmetoder för att skapaporösa austenitiska rostfria stål samt utvärdera ifall dessa ytor medför förbättringargentemot referensmaterialen. De porösa ytorna skapades genom en två-stegs metod. LÄS MER

 2. 22. Resurseffektivare energi- och växthusföretag genom industriell symbios

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Stina Andersson; [2010]
  Nyckelord :industriell ekologi; industriell symbios; växthus; överskottsvärme; LCA; Tekniska Verken;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att utreda vilken potential det finns för en samverkan mellan Tekniska Verken och växthus. Målet är att genom industriell symbios skapa en resurseffektiv systemlösning där Tekniska Verkens produktionsanläggningars miljöprestanda förbättras samtidigt som växthusets klimatpåverkan minskas. LÄS MER

 3. 23. Heatloss through a concrete slab - a comparison of edge beams

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Johanna Haglund; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Of all the heat that is supplied in an average house in Sweden, about 15% of the heat leaks out through the foundation and the ground. A foundations task is to provide a solid base for a house while it should also keep the heat in the house. LÄS MER

 4. 24. En undersökning om hur Robotsystem 70 skytten presterar i kyla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Karlsson; [2009]
  Nyckelord :RBS 70; cold weather; hit ratio; temperature; RBS 70; kyla; träffsannolikhet; temperatur;

  Sammanfattning : I denna uppsats har det studerats hur kyla påverkar Robot 70 skyttens prestanda. För att göra detta har en hypotesprövande metod använts. Hypotesen lyder: ”En robotskytts finmotorik påverkas av kyla så till den grad att träff inte är sannolik. LÄS MER

 5. 25. En jämförande undersökning av helträelements värmeisoleringsförmåga

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Fredrik Petersson; Oskar Berggren; [2009]
  Nyckelord :Helträelement; värmeisoleringsförmåga; hjälpväggsmetoden; luftkanaler; värmeledning; termoelement; värmekamera; klimatcontainer; λ-värde;

  Sammanfattning : I drygt ett år har MHM-Scandinavia producerat massiva väggelement i Norden helt i trä. Detta är ett miljövänligt sätt att bygga på samtidigt som väggelementen har en god värmeisolerande förmåga. Genom att göra spår i lamellerna bildas luftkanaler inuti väggen som isolerar bättre än trä. LÄS MER