Sökning: "värmepumpar"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet värmepumpar.

 1. 1. Development of a Simulation Model for Combined PVT and Ground Source Heat Pump Systems : A TRNSYS Model Created for Commercial Use

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :HANNA OLAUSSON; EMMA WERNIUS; [2021]
  Nyckelord :Electrify everything; Solar assisted heat pump; Solar Energy; TRNSYS; Elektrifiera allt; solassisterad värmepump; Solenergi; TRNSYS;

  Sammanfattning : The Swedish government has set a target of a 100% renewable electricity system by 2040. To reach this goal, many actions have to be undertaken. Electrification of buildings is one action to be undertaken as the residential sector accounts for a large share of greenhouse gas emissions, where the most energy efficient method is to use heat pumps. LÄS MER

 2. 2. Hur kan flexibiliteten hos värmepumpar utnyttjas för att minska belastningen på elnätet vid vissa tidpunkter? : En fallstudie hos fastighetsbolaget Vasakronan

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Elin Andersson; Alva Falinger; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Energiutredning av en villa i Älvkarleby samt lönsamhetsanalys av solceller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Diyar Umer; [2021]
  Nyckelord :energieffektivisering; energiutredning; solceller; värmepumpar; IDA ICE;

  Sammanfattning : Energiutredning av gamla fastigheter är en betydelsefull åtgärd i dagens samhälle för att kunna identifiera och föreslå energieffektiviseringsåtgärder för att kunna minska dess totala energianvändning.Avsikten med denna utredning är att framställa olika förslag för att minimera energianvändningen för en villa i Älvkarleby samt analysera lönsamheten för en installation av en solcellsanläggning. LÄS MER

 4. 4. Technoeconomical evaluation of small-scale CO2 liquefaction using Aspen Plus

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Maja-Stina Svanberg Frisinger; [2021]
  Nyckelord :Carbon capture and storage CCS ; carbon dioxide; carbon neutral; production costs; pulp and paper mills; Avskiljning och lagring av koldioxid CCS ; koldioxid; koldioxidneutral; produktionskostnader; massa och pappersbruk;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att göra en teknoekonomisk utvärdering av processer för förvätskning av CO2 med hjälp av Aspen Plus. Ett flertal förvätskningsprocesser från tidigare studier jämfördes och från dessa valdes två förvätskningsprocesser ut för fortsatta studier och simuleringar. LÄS MER

 5. 5. High Resolution Mapping and Spatial Analysis of Carbon Free Heat Sources for District Heating : A Case Study of Helsinki

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Filip Norrman; Mattias Persson; [2021]
  Nyckelord :High-­Resolution Mapping; Carbon-­Free Heat Sources; 4th Generation District Heating; GIS; Hög­upplöst kartläggning; Koldoixidfria värmekällor; 4e generationen Fjärrvärme; GIS;

  Sammanfattning : Heat production together with electricity production stands for 31% of the global CO2 emissions. The production is as of today still highly dependent on fossil fuels, with a global district energy mix share of fossil fuels of 90%. LÄS MER