Sökning: "värmestress"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet värmestress.

 1. 1. Några djurproducenters strategier och handlingar i samband med klimatförändringarna

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elin Jonasson; [2020]
  Nyckelord :klimatförändringar; lantbrukare; djurproducenter; torka; foderbrist; värmestress;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur några djurproducenter resonerar och agerar både på kort och lång sikt angående ett förändrat klimat, och ta reda vilka åtgärder man har vidtagit eller kommer att vidta. Vidare få höra deras egna tankar kring vad de tror kommer att bli deras utmaningar i ett framtida klimat och om de upplever att klimatet har förändrats över tid där de odlar. LÄS MER

 2. 2. Utformning av spaltbevattning : kan det vara vägen mot renare grisar?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Cecilia Johansson; [2019]
  Nyckelord :spaltbevattning; droppbevattning; duschbevattning; djurvälfärd; boxhygien; slaktsvinstall;

  Sammanfattning : Hygien i svenska slaktsvinsstallar och arbetsbelastningen under sommartid kan vara ett problem i Sverige på grund av att grisarna använder den fasta liggytan som gödselyta under sommartid. Att grisen försöker kyla sig när den utsätts för värmestress, hög beläggning, icke optimal utfodringsstrategi samt ökad produktivitet är faktorer som alla bidrar till dålig boxhygien. LÄS MER

 3. 3. Klimatförändringar och djurhälsa hos mjölkkor : framtida konsekvenser och utmaningar i Europa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofia Carlsson; [2019]
  Nyckelord :klimatförändringar; mjölkko; värmestress; THI; embryoöverföring; klimatkänslig sjukdom; parasit; vektor;

  Sammanfattning : Som en följd av den globala uppvärmningen förändras klimatet. Bland annat tros en ökad medeltemperatur och extrema väderförhållanden såsom värmeböljor bli alltmer frekventa runtom i Europa. Klimatförändringarna är något som i allra högsta grad påverkar lantbruket, inklusive mjölksektorn. LÄS MER

 4. 4. Anpassningsförmåga till klimatförändringar hos kor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Stina Emriksson; [2019]
  Nyckelord :anpassningsförmåga; klimatförändringar; värmestress; värmetolerans; Bos indicus; Bos taurus;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att undersöka skillnaderna mellan kons underarter och se vad det finns för åtgärder för att anpassa dem för framtida klimatförändringar. I dagsläget bedöms klimatförändringarna leda till högre temperaturer globalt som kan resultera i värmestressade kor. LÄS MER

 5. 5. Pälsfärgen hos nötkreatur och dess påverkan på tillväxt och mjölkproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Elin Svensson; [2019]
  Nyckelord :nötkreatur; pälsfärg; genetik; mjölkproduktion; tillväxt; värmestress;

  Sammanfattning : Många av nötkreatursraserna som används för kött- eller mjölkproduktion har sin egen karakteristiska pälsfärg skapad av mutationer i olika gener. Trots att pälsfärgen hos nötkreatursraserna skiljer sig åt och är en egenskap som är lätt för lantbrukaren att se selekteras nötkreatur i Sverige idag inte på pälsfärgen. LÄS MER