Sökning: "värmetransmission"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet värmetransmission.

  1. 1. Klimatskärmens funktion : En jämförande analys av projekterade nybyggnationer i Östra Salabacke, ur ett energi- samt fuktperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

    Författare :Daniel Melin; Joel Eriksson; [2012]
    Nyckelord :Klimatskärm; värmetransmission; fukt; Östra Salabacke;

    Sammanfattning : The design of the building envelope affects the energy consumption of a building. As the energy requirements for new buildings are becoming more demanding, the performance of the building envelope must be improved. Energy efficiency and durability are important attributes to consider. LÄS MER