Sökning: "värmetransmission"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet värmetransmission.

 1. 1. Utvärdering av köldbryggor i byggnader med dagens standarder - En jämförelse mellan handberäkning, 2D- och 3D-beräkning

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Johan Hansson; Mattias Rundberg; [2017]
  Nyckelord :Byggnadsfysik; köldbryggor; energieffektivisering; COMSOL Multiphysics;

  Sammanfattning : Allt eftersom dagens byggnader blir mer välisolerade på grund av skärpta energikrav och enstörre klimatmedvetenhet, spelar värmeförluster genom köldbryggor större roll för en byggnadstotala värmeläckage. Detta på grund av att större andel energi transmitteras ut genomköldbryggor. LÄS MER

 2. 2. Klimatskärmens funktion : En jämförande analys av projekterade nybyggnationer i Östra Salabacke, ur ett energi- samt fuktperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Daniel Melin; Joel Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Klimatskärm; värmetransmission; fukt; Östra Salabacke;

  Sammanfattning : The design of the building envelope affects the energy consumption of a building. As the energy requirements for new buildings are becoming more demanding, the performance of the building envelope must be improved. Energy efficiency and durability are important attributes to consider. LÄS MER