Sökning: "värmeverk"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet värmeverk.

 1. 1. Jämförelse av värmeförluster i andra och tredje generationens fjärvvärme : Genom simuleringar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Victor Hansen; [2019]
  Nyckelord :Fjärrvärme; värmeförluster; betongkulvert; asbestcementrörledningar; simulering;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer är 50 % av alla lokaler och bostäder använder fjärrvärme som värmekälla. Fjärrvärmens grundtanke är att centralisera värmeproduktionen och producera värme storskaligt vid ett eller flera värmeverk. LÄS MER

 2. 2. Modellering av oljeeldade värmeverk för undersökning om hur dessa påverkas vid byte från fossilt till förnyelsebart bränsle.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Caroline Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Värmeverk; Förnyelsebart bränsle; Simulering; Hetvattenpanna; RME; TOP; Eldningsoljor; Kemiteknik; Chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report presents how a theoretical model of an oil-fired boiler is built. This model is built in one dimension and includes heat transfer due to convection and gas radiation from gas to a surface, conduction through a metal and convection from a surface to a liquid. LÄS MER

 3. 3. Småskalig elproduktion med ORC-teknik på värmeverk i Bräkne-Hoby

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Ibrahim Nazar; Lundkvist Julia; [2018]
  Nyckelord :Organic Rankine Cycle; ORC; Småskalig elproduktion; Småskalig kraftvärmeproduktion; Förnybar elproduktion; Lönsamhetsanalys; Teknisk analys; Känslighetsanalys;

  Sammanfattning : Energikontor Sydost har startat demonstrationsprojekt inom småskalig kraftvärme. Ronneby Miljö och Teknik AB driver en demonstrationsanläggning för småskalig elproduktion med ORC-turbin på värmeverk i Bräkne-Hoby. I samband med installation av ORC-turbin gjordes även ombyggnation av fjärrvärmeledning till närliggande sågverk. LÄS MER

 4. 4. Logistiska utmaningar : Med avseende på radioaktivitet i anläggningar för avfallsförbränning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Therese Lantto; [2018]
  Nyckelord :Radioaktivt avfall; avfallshantering; strålning; radiakportal; värmeverk;

  Sammanfattning : The consultancy company Rejlers has been assigned by E.ON Värme in Norrköping to introduce detection of radioactivity on arriving waste. This is done by installing a detector that tracks radiation in the load of a truck. LÄS MER

 5. 5. GROT-skotning med rundvirkesskotare och GROT-skotare, en jämförande studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Daniel Frisch; [2018]
  Nyckelord :grotskotning; ekonomi; produktivitet; klämbanksrede; vinst; kostnad; tidsåtgång; Ponsse;

  Sammanfattning : Skotning av grot (avverkningsrester; grenar och toppar) är vedertaget inom skogs-bruket sedan 1980-talet. Många olika system har genom åren använts för ändamålet, men det saknas en sammanställning av systemen. Dessutom har grotskotningen sedan 2012 minskat i Sverige tack vare alternativa bränslekällor som används i värmeverk. LÄS MER