Sökning: "värna"

Visar resultat 1 - 5 av 401 uppsatser innehållade ordet värna.

 1. 1. "Jag finns här" : Ett arbete om några pedagogers erfarenheter kring trygga relationer med äldre barn i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Caroline Viklund; Alice Storbacka Granqvist; [2019]
  Nyckelord :Trygg relation; utevistelse; pedagog; förskola; barn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen om några pedagogers erfarenheter av att bibehålla och utveckla trygga relationer med de äldre barnen i deras utevistelse. Metoden som användes var en kvalitativ intervju med enskilda pedagoger. LÄS MER

 2. 2. Vårdande : En begreppsanalys 

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Christine Ebbinghaus; Helena Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :attribute; interact; nurse; patient; shield; attribut; interagera; patient; sjuksköterska; värna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdande är ett centralt begrepp inom sjuksköterskeprofessionen och vårdvetenskapen, dock finns det oklarheter kring vad begreppet innebär, då definitionerna är många och oeniga. Lagar och styrdokument ligger till grund för hur sjuksköterskor ska handla med vårdandet i fokus och sjuksköterskors förhållningssätt beskrivs i Watsons caritasprocesser som en kärleksfull godhet, empatisk förmåga och en genuin närvaro. LÄS MER

 3. 3. Modväxlare

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Eddi Fatnassi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt handlar om att effektivisera EMC-testning genom att undersöka hur en modväxlare konstrueras samt hur denna styrs och ifall det behövs återkoppling för denna ska uppnå funktionell nivå. Syftet med modväxlare är att man enklare ska kunna testa emissions- och immunitetsnivåer av nya tekniska uppfinningar och på så sätt värna om framtidens elektromagnetiska milj¨o. LÄS MER

 4. 4. Konsten att utveckla och behålla sina medarbetare : ur chefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :David Olausson; Rebecca Heilert; [2019]
  Nyckelord :Manager; leader; keep; develop; employee; Chef; ledare; behålla; utveckla; medarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utveckla kunskap om chefers uppfattningar om villkoren för att medarbetare ska stanna kvar på arbetsplatsen. Särskilt fokus läggs på synen på kompetensutvecklingens roll. Studiens metod är av kvalitativ karaktär. Inledningsvis presenteras relevant litteratur och tidigare forskning kring området. LÄS MER

 5. 5. Miljövänligare frakt - Till vilket pris?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Klas Fagerberg; Aroa Issa; [2018]
  Nyckelord :Environment; freight; transport; shipping; ship; consumer; price; Miljö; frakt; transport; sjöfart; fartyg; konsumenter; pris;

  Sammanfattning : I takt med att världshandeln ökar så ökar även transporterna. Med hjälp av internet har det blivit enklare än någonsin att beställa en vara som skickas från andra sidan jordklotet. LÄS MER