Sökning: "väsentlig inverkan på priset"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden väsentlig inverkan på priset.

 1. 1. Insiderinformation – En utredning av begreppets definition i artikel 7 MAR och dess förenlighet med förordningens bakomliggande syften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sophia Reutercrona; [2018]
  Nyckelord :Associationsrätt; EU-rätt; kapitalmarknadsrätt; insiderinformation; MAR; marknadsmissbruksförordning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On 3 July 2016, Regulation (EU) No 596/2015 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse, market abuse regulation (MAR), entered into force. MAR has been criticized due to its allegedly vague provisions and for straining issuers with extensive administration in order for them to comply with the regulation. LÄS MER

 2. 2. Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation i en utdragen process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Hagander; [2016]
  Nyckelord :associationsrätt; EU-rätt; rättsekonomi; insiderinformation; Offentliggörande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste femtio åren har de europeiska kapitalmarknaderna blivit allt mer integrerade. För att garantera allmänhetens förtroende, för att förhindra framtida finanskriser och för att nå den ekonomiska effektiviteten på marknaden, är det viktigt att det finns harmoniserade förbud mot marknadsmissbruk. LÄS MER

 3. 3. Tvångslicensiering av patent

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Diana Pandurescu; [2003]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen granskar det svenska regelverket kring tvångslicensiering av patent. Mot bakrund av en kort beskrivning av patentsystemet samt möjligheten att utnyttja patent genom licensiering placeras tvångslicensiering in i det immaterialrättsliga systemet. LÄS MER