Sökning: "väsentliga fel"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden väsentliga fel.

 1. 1. Företagsförvärv – En analys av det köprättsliga felansvaret

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Vanessa Tellenmark; [2018]
  Nyckelord :Företagsförvärv; Köplagen; Riskfördelning; Riskanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The starting point for this thesis has been that all shares in a limited liability company are transferred to a buyer. The presentation analyses how the risk of errors in the target company is divided between the buyer and the seller, based on the provisions of the Sale of Goods Act. LÄS MER

 2. 2. Företagsbesiktning – En analys av företagsbesiktningens rättsverkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonas Sporrstedt Lätt; [2018]
  Nyckelord :Företagsförvärv; företagsbesiktning; riskfördelning; köplagen.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet due diligence är i svenskt näringsliv synonymt med företagsbesiktning. Som företeelse är det en procedur för att genomlysa ett målbolags ekonomiska ställning och andra förhållanden. LÄS MER

 3. 3. Försäkringsplikt enligt AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Robin Spaak; [2018]
  Nyckelord :Försäkringsrätt; avtalsrätt; entreprenadrätt; försäkringsplikt; självförsäkrare; entreprenadförsäkring; försäkring; kontraheringsplikt; kontraheringstvång; AB 04; entreprenad; entreprenören; beställaren; riskfördelning; allriskförsäkring; ansvarsförsäkring.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den riskfördelning som AB 04 föreskriver anses utmärka sig i förhållande till andra standardavtal som tillämpas utanför byggbranschen. Entreprenören anses ha ett osedvanligt strängt ansvar som dessutom sträcker sig över en lång tid, samtidigt som reklamationstiden är relativt kort. LÄS MER

 4. 4. THAT'S THE WAY IT IS : En undersökning av faktagranskningsprojektet faktiskt.se

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Albin Tingstedt; Christian Gradholt; [2018]
  Nyckelord :faktagranskning; metod; objektivitet; sanning; journalistisk epistemologi; källor;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker kvantitativt och kvalitativt faktiskt.se, det första svenska exemplet på det sedan länge internationellt etablerade konceptet faktagranskning. Faktiskt. LÄS MER

 5. 5. Studieavgifter i högskolan : Betalande tredjelandsstudenters rätt till återbetalning av studieavgift vid undermålig utbildningskvalitet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Annie Lyding; [2018]
  Nyckelord :studieavgift; HL; Högskola; UKÄ;

  Sammanfattning : För tredjelandsmedborgare är universitets- och högskoleutbildningen i Sverige avgiftsbelagd. En person som vill studera i Sverige betalar först en anmälningsavgift för att kunna bli antagen, och sedan studieavgiften för att få tillträde till utbildningen. LÄS MER