Sökning: "väsentlighetsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet väsentlighetsanalys.

 1. 1. Hållbart styrande i små och medelstora företag : en kvalitativ forskningsstudie om hållbara styrverktyg med hänsyn till företagets resurser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Thea Lempiäinen; Carolina Witell; [2022]
  Nyckelord :hållbarhet; styrverktyg; SME; resursbaserad teori; begränsade resurser;

  Sammanfattning : Att arbeta hållbart inom SME ses oftast som ett problem på grund av begränsade resurser. SME är i behov av en tydligare vägledning kring hur de kan arbeta med sina resurser på ett effektivt sätt. Tidigare forskning har fokuserat på antingen styrverktyg eller utvecklingen av hållbarhetsarbete. LÄS MER

 2. 2. Företags kommunikation av hållbarhetsrapporter : en intervjustudie om hur svenska företag upprättar hållbarhetsrapporter och hur de kommunicerar sina hållbarhetsarbeten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :David Holmeros; Ida Andersson; Matilda Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability work; Sustainability reports; CSR; GRI; Stakeholder; Stakeholder dialogue; Materiality analysis Signal theory; Hållbarhetsarbete; Hållbarhetsrapporter; CSR; GRI; Intressenter; Intressentdialog; Väsentlighetsanalys Signalteori;

  Sammanfattning : Hållbarhetsrapporter används av företag som ett verktyg för att kommunicera ut arbete kring socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhetsarbete till interna och externa intressenter (Tewari & Dave 2012). Enligt en enkätstudie gjord mellan 2019 och 2020 av KPMG (2020) använder 96 procent av de 250 största företagen i världen någon form av hållbarhetsrapportering. LÄS MER

 3. 3. En väsentlig hållbarhetsredovisning : En innehållsanalys av hållbarhetsredovisningen inom skogsindustrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olivia Pålsson; Anna Tour; [2021]
  Nyckelord :Sustainability Report; GRI; Global Reporting Initiative; Materiality; Materiality analysis; Law regulation; Forest industry; Hållbarhetsredovisning; GRI; Global Reporting Initiative; Väsentlighet; Väsentlighetsanalys; Lagreglering; Skogsindustri;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka skillnaden i hållbarhetsredovisningens väsentlighet över tid innan hållbarhetsredovisning var obligatorisk (2013) och efter att den blev obligatorisk (2020). De tio valda hållbarhetsredovisningarna återfinns bland de fem största företagen i den svenska skogsindustrin. LÄS MER

 4. 4. Key Factors in Driving Sustainability Initiatives in the Supply Chain : A multiple case study of manufacturing companies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ALEXANDER BISSLER; SHERVIN GHAHESTANI; [2021]
  Nyckelord :SSCM; Sustainability Initiatives; Manufacturing Industry; Sustainable Performance; A priori factors; Post-implementation factors; Goal Creation; Execution; Follow-up; SDGs; Hållbar försörjningskedja; Hållbarhetsinitiativ; Tillverkningsindustri; Hållbar prestanda; Förutsättningar för hållbarhet; Faktorer för långsiktiga initiativ; Målskapande; Genomförande; Uppföljning; Globala mål för hållbar utveckling;

  Sammanfattning : The manufacturing industry is accountable for a significant amount of carbon emissions released, and manufacturers experience pressure from stakeholders to address the sustainability issues and contribute to the UN Sustainable Development Goals. However, the lack of verified frameworks to achieve a sustainable supply chain makes it difficult to revisit their supply chain strategies. LÄS MER

 5. 5. Vad kommunicerar Sveriges “mest hållbara” företag om hållbarhet? : En fallstudie om vad hållbara företag kommunicerar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Magdalena Äng; [2021]
  Nyckelord :Agenda 2030; Cornerstone Model; Global Reporting Initiative; Market Analysis; Materiality Principle; Sustainable Marketing; Sustainability Reporting; Sustainable Brand Index; Agenda 2030; Hållbar marknadsföring; Hållbarhetsredovisning; Hörnstensmodellen; Marknadsanalys; Sustainable Brand Index; Global Reporting Initiative; Väsentlighetsanalys;

  Sammanfattning : The climate, the environment and sustainability work are in more focus than ever. With the growing interest in sustainability work, new opportunities with data, and technological progress, opportunities—but also challenges—are created. LÄS MER