Sökning: "väsentlighetsbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet väsentlighetsbedömning.

 1. 1. Variation i revision : En kvantitativ studie om revisorers variation i väsentlighetsbedömningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Edvin Lingmerth; Gustav Rex; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Magisteruppsats, Civilekonomprogrammet Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT 2021 Författare: Edvin Lingmerth och Gustav Rex Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin Medbedömare: Elias Bengtsson Examinator: Andreas Jansson Titel: Variation i revison, en kvantitativ studie om revisorers variation iväsentlighetsbedömningen Bakgrund: En grundpelare i dagens revisioner är för revisorn att professionellt bedömaväsentlighet. Väsentlighet är däremot ett komplext begrepp som innefattar flera svårigheter,vilket utgör en problematik av att enskilda revisorer varierar. LÄS MER

 2. 2. Granskning av hållbarhetsredovisning : En studie om utmaningar och komfort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rebecca Berggren; Ulrika Ramsin; [2020]
  Nyckelord :Sustainability accounting; sustainability; assurance; comfort; comfort theory; auditor; auditor profession; materiality; qualitative information; competence; transparency; Hållbarhetsredovisning; hållbarhet; granskning; komfort; komfortteorin; revisor; revisorsprofession; väsentlighetsbedömning; kvalitativ information; kompetens; transparens;

  Sammanfattning : Intresset för hållbarhetsfrågor har sedan 1990-talet ökat kraftigt i samhället och genom detta har även hållbarhetsredovisning blivit av allt större betydelse. Detta har påverkat företag, vilka alltmer hamnat under press att ta ansvar för verksamhetens sociala och miljömässiga konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Nätverkets påverkan på väsentlighetsbedömningen : ”Hade ni frågat 10 olika revisorer, skulle ni få 10 olika svar”- B.M1

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linus Johansson; Stina Holmesson; [2020]
  Nyckelord :Väsentlighet; väsentlighetsbedömning; nätverk; revisionsrisk; revisionsriskmodellen; komfort; revision; profession;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Företagsekonomi, 4FE17E, VT2020.   Författare: Stina Holmesson och Linus Johansson Handledare: Christopher Von Koch Examinator: Andreas Jansson   Titel:Nätverkets påverkan på väsentlighetsbedömningen – ”Hade ni frågat 10 olika revisorer, skulle ni få 10 olika svar” -  B. LÄS MER

 4. 4. Kommunal hållbarhetsrapportering : ett väsentlighets- och intressentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Mirjana Juric Ahmetovic; Emma Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapporteringsprocess; väsentlighet; intressentengagemang; kommun; hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : Människor har ägnat sig åt tanken på hållbarhet sedan lång tid tillbaka. Hållbarhet har tre dimensioner, nämligen den ekonomiska dimensionen, den sociala dimensionen samt den miljömässiga dimensionen som måste balansera för att vi ska ha ett bra liv samt att säkerställa framtida generationers välmående. LÄS MER

 5. 5. Väsentlighet i ljuset av befintligt skick

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Mathilda Blomberg; Linnéa Görefält; [2020]
  Nyckelord :Väsentlighet; Väsentlighetsbedömning; Väsentlighetskravet; Bostadsrätt; Befintligt skick; Klausul; Köplagen;

  Sammanfattning : Mycket kan gå fel när avtal om köp av bostadsrätt i befintligt skick ingås, om varken säljare eller köpare är fullt medvetna om vad den här typen av klausul egentligen innebär för deras rättsliga ställning. Vi har därför i den här uppsatsen valt att undersöka begreppet befintligt skick och vilka konsekvenser en sådan klausul har när det gäller felansvar. LÄS MER