Sökning: "väska"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet väska.

 1. 1. Transportation demands : of chilled and frozen groceries

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Viktor Österberg; [2019]
  Nyckelord :Backpack; Bag; Food Transportation; Groceries; Industrial Design Engineer; Sustainable Design; Hållbar Design; Livsmedel; Matvarutransport; Teknisk Design; Ryggsäck; Väska;

  Sammanfattning : Today focus on the environemnt is bigger than ever before. UN writes in their climate agenda that they by 2030want to cut the food waste per capita in half. LÄS MER

 2. 2. Den genomskinliga plastväskan som identitetsskapande: en semiotisk bildanalys om hur en väska i transparent plast skapar nya förutsättningar för hur vi kommunicerar vår identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Victoria Ehrnborn; [2018]
  Nyckelord :identity; plastic bag; transparent; fashion; symbolic value; semiotics; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The conditions for identity formation are changing depending on where it’s presented and represented. Fashion is an important component when trying to communicate and create a social identity in today’s urban society which is characterized by consumption and media. LÄS MER

 3. 3. Design of filter cloth analyser : Development of a portable filter cloth selection tool for filters used to regenerate the acid used in the pickling process during the production of  stainless steel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Axel Andersson Egerlid; Fredrik Westin; [2018]
  Nyckelord :ASRA; Product development; Filtration; Turbidity; Analyser; Analyzer; Filter cloth; Industrial Design Engineering; Chemistry; Particle detection;

  Sammanfattning : The stainless steel industry is an industry which manufactures one of the most used ma-terials in the world. Even though the vast size of the industry many might not reflect werethe steel comes from when buying their IKEAcutlery etc. But in fact this industry is moreintricate and complex than one might think. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av väska till elektrisk sparkcykel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Elida Hall Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Väska; Produktutveckling; Koncept; CAD; Materialval;

  Sammanfattning : Det här arbetet är att samarbete med IKEA och dess syfte är att ta fram en lösning på hur en elektrisk sparkcykel ska förvaras och förflyttas då den inte används. Målet är att ta fram en prototyp samt ett produktionsunderlag för en enkel modell av förvaringslösningen samt ta fram ett förslag på en vidareutveckling av förvaringslösningen som erbjuder ytterligare funktioner. LÄS MER

 5. 5. Bruksföremål eller statussymbol : En studie av handväskor från Chanel ur ett maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Carina Söderström; [2017]
  Nyckelord :chanel; handväska; konsumtion; diskurs; status; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : A lot of women buy handbags from Chanel, even though they cost thousands of Euros, and this study aim to examine why. Are the bags to be considered investments, utility items, or status symbols? The research is primarily performed through qualitative interviews of seven women, both owners of Chanel bags and non-owners. LÄS MER