Sökning: "västerländska demokratier"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden västerländska demokratier.

 1. 1. Att förbjuda en åsikt: Hur västerländska demokratier hanterar extrema partier.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hugo Hegardt; Henrik Sandbacka; [2018]
  Nyckelord :Demokrati; tolerans; extremism; extrema partier; Karl Popper; Cas Mudde; William Downs; yttrandefrihet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vår uppsats grundar sig i någonting som kallas Toleransparadoxen ­ ett statsvetenskapligt problem som handlar om hur demokratiska stater hanterar odemokratiska åsikter. Vi valde att testa frågan i praktiken genom att titta på hur fyra olika västerländska demokratier har valt att bemöta extrema partier ­ vilket vi definierar som partier som inte efterlever de grundläggande demokratiska värderingarna. LÄS MER

 2. 2. Ett demokratiskt dilemma - Om slöjförbudet och den västerländska demokratin

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Jönsson; [2012]
  Nyckelord :demokrati; dilemma; slöjförbud; slöja; rättigheter; liberalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studien undersöker på vilket sätt totalförbud mot heltäckande slöja, likt dem som införts i Frankrike och Belgien, utgör ett demokratiskt dilemma för västerländska liberala demokratier. Inledningsvis stipuleras en definition av den västerländska demokratin vilken innehåller både proceduriella formkrav samt ett antal liberala normativa kvalitetskrav. LÄS MER

 3. 3. Valsystemets påverkan på högerextrema partiers representation - En statistisk analys

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Benjamin Tidå; Viktor Pierre; [2012]
  Nyckelord :Högerextrema partier; valsystem; Political opportunity structures; statistisk analys; representation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har högerextrema partier vunnit stora framgångar i många västerländska demokratier. Det har gjorts en del forskning som sökt förklara deras starka framfart. Ofta har det fokuserats på väljarna. Den infallsvinkeln har dock inte varit speciellt framgångsrik. LÄS MER