Sökning: "västervik"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet västervik.

 1. 1. Hunger och klasskamp : Västervik 1917

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emil Sjöstedt; [2019]
  Nyckelord :Strejk; revolution; arbetarklass; rösträtt; arbetsgivare; Västerviksdemonstrationerna; fackförening; syndikalism; VFS; LS; Socialdemokraterna; lokalhistoria; hungerrörelsen; Metall; GS-facket; Vänsterpartiet; Livsmedelsarbetareförbundet; S-kvinnor; hungerrörelsen; lockout; blockad; demokrati; rösträtt;

  Sammanfattning : The protests and strikes in Västervik 1917 have been considered to be the start of the hunger movement in Sweden. The events have been called the Swedish revolution. LÄS MER

 2. 2. Påverkan på blodgassprutor som transporterats i rörtransportsystemet MC-2000

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Caroline Toresson; [2019]
  Nyckelord :Blood gas analysis; pneumatic tube transport system; potentiometry; amperometry; spectrophotometry; Blodgasanalyser; rörtransportssystem; potentiometri; amperometri; spektrofotometri;

  Sammanfattning : Blodgassprutor beställs för att undersöka en patients syra-bas-status, laktatkoncentration och elektrolytkoncentration. Några orsaker till balansrubbningar kan vara trauma, syrebrist, infektion, intoxikation eller svält. LÄS MER

 3. 3. Samhällsarbetet börjar i hemmet : En studie om hur Västerviks husmodersförening verkade för att förbättra husmoderns villkor under åren 1950-1978

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Antonia Andersson; [2018]
  Nyckelord :Genus; genushistoria; husmoder; husmodersförening; husmodersförbundet; kvinnoföreningar;

  Sammanfattning : This research project examines how the housewives’ association in the small town Västervik operated to make women and housewives much stronger in their everyday life. The housewives’ association in Västervik arranged all kind of different activities, for example, presentations of various household products, studying and charity work. LÄS MER

 4. 4. Självkänslan hos människor med missbruksproblematik : en fallstudie om Västervik kommuns självkänsloprogram

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Susanne Aronsson; [2018]
  Nyckelord :Self-esteem; abuse; sociology of emotions; Självkänsla; missbruk; emotionssociologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe the Västervik municipality's self-esteem program and, from sociology of emotions, analyze the therapists' experience of the impact the program has on the clients in strengthening the self-esteem of people living with an addiction but who strive to get rid of it. The work assumes a qualitative approach and a case study was applied. LÄS MER

 5. 5. Formgivning av en papperskorg

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anton Hörling; [2018]
  Nyckelord :paper bin; trash can; design; sheet metal; spaza; origami; papperskorg; soptunna; spaza; design; formgivning; plåt; origami;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna rapport dokumenterar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, vårterminen 2018 vid Karlstads universitet. Examensarbetet är utfört enligt konventionell produktutvecklingsprocess i ett uppdrag om att ta fram en papperskorg för SPAZA, ett svenskt företag som tillhandahåller exklusiva produkter för spaoch hotellmiljöer. LÄS MER