Sökning: "västvärlden"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade ordet västvärlden.

 1. 1. STOPPA SVÄLTEN En multimodal analys av svenska biståndsorganisationers kommunikation ur ett rättighetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellen Pileblad; Olivia Wikström; [2018-02-12]
  Nyckelord :Rättighetsbaserad kommunikation; Human Rights-Based Approach; rättighetsperspektivet; multimodal analys; postkolonialism; sociosemiotik; stereotyper; biståndsorganisationer; UNICEF Sverige; Plan International Sverige.;

  Sammanfattning : Examensarbete 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin: HT 2017Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 63Antal ord: 15 808Syfte: Att undersöka huruvida svenska biståndsorganisationer, i filmer där insamlingsarbete åsyftas, kommunicerar urett rättighetsperspektiv.Teori: Rättighetsperspektivet, postkolonialism, sociosemiotik och stereotypisering. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att opereras i regional anestesi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Adam Bengtsson; Mia Magnusson; [2018]
  Nyckelord :regional anestesi; patientupplevelse; omvårdnad; vaken;

  Sammanfattning : Bakgrund: Regional anestesi blir allt vanligare i västvärlden och det anses även enligt flera studier vara säkrare och mer kostnadseffektivt än generell anestesi. Patienterna som genomgår kirurgi i regional anestesi upplever däremot ofta oro och ångest under operationen. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors upplevelser av att arbeta med yoga för gravida - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Sara Björneke; Ulrika Etnell; [2018]
  Nyckelord :Midwife; Yoga during pregnancy; Prenatal yoga; Childbirth preparation; Prenatal attachment; Well-being during pregnancy; Qualitative; Interview study; Barnmorska; Yoga för gravida; Förlossningsförberedelse; Prenatal anknytning; Välmående under graviditet; Kvalitativ; Intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Yoga under graviditet har blivit allt mer populärt i Sverige och västvärlden på senare tid. Tidigare studier föreslår att yoga för gravida kan ge ökat välmående under graviditet, minska förlossningsrädsla och öka prenatal anknytning. LÄS MER

 4. 4. Stadsmiljö i förändring : en studie i hur gator blev bilfria

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Axel Pihl; [2018]
  Nyckelord :bilfria gator; förändring; gågator; handelsgator; hållbar mobilitet; paradigmskifte;

  Sammanfattning : Målet med den här uppsatsen är att undersöka hur bilfria gator vuxit fram i områden som tidigare varit trafikerade av bilar. De exempel som tas upp är alla av samma karaktär, det har tidigare varit gator med biltrafik men är idag bilfria. LÄS MER

 5. 5. Något att bita i : En studie av vampyrfilm från andra kulturer än den västerländska

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Amanda Sehlgård; [2018]
  Nyckelord :Vampyrer; postkolonialism; hybriditet; gemenskap; kristendom; karaktärsanalys; Dracula; orientalism; västvärlden; orienten; vampyrmytologi.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur vampyrfilmer från andra kulturer relaterar till Bram Stokers Dracula och den europeiska myten. Vampyren har varit ett forskningsämne sedan 1700-talet och sedan 90-talet har en del av vampyrforskningen fokuserat på vampyren som en postkolonial varelse. LÄS MER