Sökning: "väteförsprödning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet väteförsprödning.

 1. 1. Influence of hydrogen on mechanical properties, microstructure and fracture surface of stainless steel 316L and stainless steel 304

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Mustafa Adnan Tawfeeq Salman; [2020]
  Nyckelord :Hydrogen embrittlement; stainless steel; microstructure; hydrogen charging; slow and fast strain rate.; Väteförsprödning; rostfritt stål; mikrostruktur; väte laddning; långsam och snabb töjnings hastighet;

  Sammanfattning : Since hydrogen is an alternative energy source and has both economic and environmental benefits, it has received more attention. To use hydrogen a certain condition must be met, safe pressurized containers which are often made of metal. The metal isrequired due to the high mechanical strength and reasonable cost. LÄS MER

 2. 2. Reduction of hydrogen embrittlement on Electrogalvanized Ultra High Strength Steels

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström

  Författare :Adam Haglund; [2014]
  Nyckelord :hydrogen embrittlement; electrogalvanized; ultra-high strength steel; martensite; vacuum evaporation; decarburization; hydrogen relief treatment; väteförsprödning; elförzinkning; ultrahöghållfast stål; martensit; vakuumförångning; ytavkolning; väteutdrivning;

  Sammanfattning : Ultra-high strength steels is known to be susceptible for hydrogen embrittlement at very low concentrations of hydrogen. In this thesis three methods to prevent or reduce the hydrogen embrittlement in martensitic steel, with tensile strength of 1500 MPa, were studied. LÄS MER