Sökning: "vätskekylaggregat"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet vätskekylaggregat.

 1. 1. Vätskekylaggregat : Optimering med Advanced Process Control

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Mats Rehnholm; [2020]
  Nyckelord :COP; liquid cooler; SCADA; regressionsanalys; building automation; COP; vätskekylaggregat; SCADA; regressionsanalys; fastighetsautomation;

  Sammanfattning : Den pågående globala klimatförändringen innebär att vi behöver minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären för att inte äventyra kommande generationers möjlighet att leva på jorden. Där har energieffektivisering blivit allt viktigare för företag för att minska utsläppen av växthusgaser vilket även innebär att man blir konkurrens­kraftig på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Beredning av köldbärare för komfortändamål i kontorsverksamhet : En studie i produktionsslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Jacob Rolin; Pontus Vestberg; [2014]
  Nyckelord :Examensarbete; Komfortkyla; Köldbärare; Egenproducerad kyla; Vätskekylaggregat; Fjärrkyla; LCC;

  Sammanfattning : The real estate company Ihus is facing an expansion of its comfort cooling in Noatun,Uppsala, to provide the buildings in the block with cooling. The buildings in Noatunare mainly used for office premises, where the requirements for an accepted indoorclimate is great. LÄS MER