Sökning: "vätskenivå"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet vätskenivå.

 1. 1. Vätskenivåmätning för nivåreglering till doppvärmare : I sura och basiska lösningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Morteza Mohammadi; [2018]
  Nyckelord :Capacitive level sensors; liquid level; copper laminate; PVDF; Teflon; Kapacitiva nivågivare; vätskenivå; kopparlaminat; PVDF; Teflon;

  Sammanfattning : Idag är de flesta kemiska industrier försedda med system för nivåreglering. Dessa system syftar till att kontrollera vätskenivån i en behållare, trots störningar i form av smuts och skum. För denna process finns olika modeller av nivågivare på marknaden, men de flesta är antingen dyra eller kräver mycket rengöring och underhåll. LÄS MER

 2. 2. Autonomous Beverage Dispenser

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :DANIEL BRUN; SAN KHAFFAF; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the 1970s the technology within autonomous systems has been a fast-growing subject, the main reasons be-ing an increased interest in automation and decreased prices of sensors and hardware components. There is a wide range of different complexities within different autonomous systems, but this thesis will contribute to an understanding of the basic principles in an autonomous system and its components. LÄS MER

 3. 3. Autonom dryckesautomat

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel Brun; San Khaffaf; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the 1970s the technology within autonomous systemshas been a fast-growing subject, the main reasons beingan increased interest in automation and decreased pricesof sensors and hardware components.There is a wide range of different complexities withindifferent autonomous systems, but this thesis will contributeto an understanding of the basic principles in an autonomoussystem and its components. LÄS MER

 4. 4. Övervakning av vätskenivå i ölfat och tillhörande affärstjänster

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Joakim Glimsjö; Dana Simola; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag finns det inga smarta lösningar som används i barer för att hålla reda på ölfatens volym eller kundernas olika vanor. Med dagens teknik är det möjligt att med hjälp av olika sensorer och annan hårdvara hämta denna information och presentera den på ett relevant sätt. LÄS MER

 5. 5. Interactive 2D Particle-based Fluid Simulationfor Mobile Devices

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Daniel Månsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report presents an implementation of a uid simulation algorithm, capable of running at 60 frames per second on a modern handheld tablet device. The goal was to create an interactive application, usable for helping students understand and visualize some fundamental uid behaviours. LÄS MER