Sökning: "växande företaget"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden växande företaget.

 1. 1. Strategi för hållbar utveckling på Åkerströms Björbo AB

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Amanda Friberg; Vendela Notlöv; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den växande medvetenheten om behov av hållbar utveckling har väckt intresse hos små och medelstora företag att göra ändring i sin verksamhet. Syftet med rapporten är att undersöka hur ett medelstort företag är förberett med att upprätta ett hållbarhetsarbete med avseende på företagets nuläge, samt undersöka vilka fördelar arbetet med hållbar utveckling ger företaget. LÄS MER

 2. 2. Social media acceptance in B2B marketing : A study exploring the reasons behind the difference in social media usage between B2B and B2C markets

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Eck; Johansson Sofie; [2020]
  Nyckelord :B2B; business-to-business; marketing; social media; TAM; Technology Acceptance Model;

  Sammanfattning : Social media is a fast growing platform when it comes to marketing. It is, however, used to a greater extent by business-to-consumer (B2C) companies than by business-to-business (B2B) companies. Because of this there has been considerably less research done concerning marketing on social media for B2B, compared to B2C. LÄS MER

 3. 3. Värdeflödesanalys : logistik och installation av solceller

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Niklas Gran; Albin Thunberg; [2020]
  Nyckelord :Värdeflöde - Flödet av komponenter och instanser som bildar en fullständig produkt. Värdeflödesanalys -Analys av värdeflödet och dess komponenter i detalj. Solcell - En takmonterad panel som via solljus genererar elektricitet. Lean management - En företagsfilosofi som syftar till att minska slöseri. Supply chain management - Styrning av försörjningskedjor. Kaizen – Strävan efter ständiga förbättringar. Gemba – Produktionslina; produktionsgolv; verkstadsgolv eller liknande. Brainstorm – Ett problemlöningsverktyg som genom att samla en lista av spontana idéer kring ett problem kan skapa ett nyanserat sätt för dess lösning. Hub - Mindre kontor på annan ort som arbetar under huvudkontoret. ERP – Enterprise Resource Planning engelska - Affärssystem;

  Sammanfattning : Detta arbete visualiserar värdeflöde av solceller vid tre olika typer av solcellsinstallationer följt av förslag till förbättring gällande ett växande installationsföretag i Sverige. Genom värdeflödesanalys kan vi se tydliga samband mellan snabb tillväxt och logistiska problem, där spårbarhet, lokaler och personal är viktiga faktorer som behöv bindas samman för att skapa ett så optimalt flöde som möjligt. LÄS MER

 4. 4. Förvärv inom 3PL-industrin - En studie som undersöker förvärvsaspekter och kandidater för en mindre 3PL-aktör

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Oscár; John Eneroth; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom 3PL-branschen finns det många aktörer, stora som små, som tillhandahåller logistiskatjänster för företag och sköter kedjan från lagerhantering och transport till slutkund.Logistikbranschen växer år för år i Sverige och omsätter idag närmare 60 miljarder kronor. LÄS MER

 5. 5. Kommunikationsproblemi agila distribuerade team : En studieav identifierade kommunikationsproblem och lösningar för agila distribueradeteam.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Erik Van Zwoll; Andreas Blivik; [2019]
  Nyckelord :Communicationproblems; agila teams; distributed agile teams; Kommunikationsproblem; agila team; distribuerade agila team;

  Sammanfattning : The   agile methods are becoming increasingly more common to use in distributed   work, the globally growing IT market has led to IT-system development often   being distributed. The fact that many   teams today choose to work distributed and agile has brought with it some new   communication problems. LÄS MER