Sökning: "växande företaget"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden växande företaget.

 1. 1. Förvärv inom 3PL-industrin - En studie som undersöker förvärvsaspekter och kandidater för en mindre 3PL-aktör

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Oscár; John Eneroth; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom 3PL-branschen finns det många aktörer, stora som små, som tillhandahåller logistiskatjänster för företag och sköter kedjan från lagerhantering och transport till slutkund.Logistikbranschen växer år för år i Sverige och omsätter idag närmare 60 miljarder kronor. LÄS MER

 2. 2. "Man får göra sitt bästa och vänja sig vid tanken att oftast blir man kvar" : En kvalitativ studie om konsulters upplevda lojalitet i sitt arbete för två företag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Katharina Rudklint; Ellen Johansson; [2019]
  Nyckelord :konsult; personalinhyrning; lojalitet; organisatorisk lojalitet; hängivenhet; psykologiska kontrakt; identifikation; tillhörighet;

  Sammanfattning : Den växande trenden att företag använder sig av personalinhyrning för att vara konkurrenskraftiga innebär ofta osäkra och ostabila anställningar för konsulterna som hyrs in. Dessa anställningar påverkar också konsulternas lojalitet och tillhörighetskänsla gentemot företagen, vilka är andra viktiga faktorer i företagens framgång. LÄS MER

 3. 3. A Case Study of a Business Process Modeling in Mobile ERP System

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Agnes Broomé Clason; Maria Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Information systems; Enterprise Resource Planning; Mobile ERP systems; Mobile ERP; Business Process Modelling; Business Process Management; RapidValue BPM; Microsoft Dynamics 365; Microsoft Dynamics AX;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom informationssystem har lett till att allt fler verksamhet vill digitalisera deras arbetsprocesser. Det växande mobila användandet av Enterprise Resource Planning (ERP) på enheter såsom smartphones, tablets och handdatorer har lett till att verksamheter ställer större krav på sina system och leverantörer av dessa. LÄS MER

 4. 4. När praktiken möter strategin : en beskrivning av grönsaksodlares handlingsutrymme i relation till Sveriges livsmedelsstrategi

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kerstin Magnusson; [2019]
  Nyckelord :grönsaksodling; grönsaksodlare; strukturella faktorer; handlingsutrymme; livsmedelsstrategi;

  Sammanfattning : I detta arbete möter grönsaksodlares praktiska erfarenheter den svenska livsmedelsstrategins mål om en ökad inhemsk livsmedelsproduktion. Livsmedelsstrategin anger regeringens vision om den svenska livsmedelsproduktionens utveckling. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning ur ett ledarskapsperspektiv : - En studie om hur och varför företag, inom livsmedelsbranschen, använder hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Elin Bengtsson; Sandra Nilsson; [2019]
  Nyckelord :hållbarhetsredovisning; hållbarhetsansvarig; legitimitetsteori; intressentteori; institutionell teori;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar förklara hur och varför företag, inom livsmedelsbranschen, använder hållbarhetsredovisning utöver lagkravet. Livsmedelsbranschen är speciellt intressant eftersom det är en bransch som har stor påverkan, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. LÄS MER