Sökning: "växt och ljus"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden växt och ljus.

 1. 1. En inkluderande havsplanering? Fyra miljöorganisationers upplevelser av den nationella havsplaneringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Elizabeth Barlow; [2018-06-27]
  Nyckelord :Havsplanering; miljöorganisationer; fysisk planering; deltagande;

  Sammanfattning : 2014 antog EU ett ramdirektiv vilket krävde av dess medlemsländer att upprätta havsplanersenast 2021. I Sverige leds arbetet av miljömyndigheten Havs- och Vattenmyndigheten (HaV)vilka formulerat att berörda intressenter måste ges möjlighet att delta och bidra i planeringen. LÄS MER

 2. 2. Från mörker till ljus? : En genealogisk analys av skolans styrningsprocesser i relation till religiös närvaro mellan åren 1842 till 2011

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Mattias Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Disciplin; skola; religion; tukt; stadgar och fostran;

  Sammanfattning : Dagens debatt är fylld av argument kring disciplinens roll i skolan där både ökad och minskad disciplin förespråkas. Inte minst inför valet 2018 finns löften och krav på att denna fråga ska beröras. En del i denna debatt rör en önskan kring en tillbakagång till tidigare värdegrunder där en annan typ av disciplin var närvarande. LÄS MER

 3. 3. Silicon photonics based MEMS tunable polarization rotator for optical communications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sandipan Das; [2016]
  Nyckelord :Silicon photonics; MEMS; Tunable polarization rotator; Polarization beam splitter; Kiselfotonik; MEMS; Flytande polarisationsrotator; polarisationsstr°aldelare;

  Sammanfattning : There has been a huge surge in data traffic all over the world due to the rise of streamingmedia services and connected devices. The current demand in data traffic has alreadypushed the optical fiber in the internet architecture to the network edges and the trend isto push it as close as possible, to the CPU. LÄS MER

 4. 4. Överlevnad av ogräsfrön från vallskörd till gödsel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Amanda Karltorp; [2014]
  Nyckelord :ogräsfrööverlevnad; ensilering; digestion; biogödsel;

  Sammanfattning : Ogräs är en oönskad växt, ört eller gräs som konkurrerar med den odlade grödan om ljus, vat-ten och näring. För lantbrukaren är det arbetskrävande och kostsamt med bekämpningsåtgär-der mot ogräsen och det finns risk att skörden blir reducerad om det finns ogräs i vallen. LÄS MER

 5. 5. Varv på Beckholmen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Johanna Jacobson; [2013]
  Nyckelord :Reparationsvarv; Beckholmen; Stockholm;

  Sammanfattning : Genom att funktionellt och materiellt svara på behovet om en varvsverksamhet på Beckholmen i Stockholm har världen och arkitektens skapande uppstått och formulerats. Metoden har varit mångsidig och komplex, liksom världen. Narrativet blir enkelt, liksom tanken, då den är klar. LÄS MER