Sökning: "växt odling"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden växt odling.

 1. 1. Restaurering av grässandhedar genom aktiv markstörning - en jämförelse av florans kolonisation av plöjningar och sandblottor på Revingefältet utanför Lund

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Erik Borgström; [2023]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The conservation value of sandy habitats for a flora and fauna adapted to open, light, dry, warm, and often nutrient-poor conditions, is well recognized. Today this environment is threatened by lack of disturbance, fragmentation and exploitation, acidification and increased levels of nitrogen and phosphorus. LÄS MER

 2. 2. Modelling the effects of substituting pollinators in decline

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Axel Eriksson; [2023]
  Nyckelord :pollinators; plants; mutualism; competition; equilibrium populations; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : While pollination is essential for many plant species and ecosystem functions, pollinator populations worldwide are declining. This decline is largely due to abiotic changes in the environment: climate change and other anthropogenic impacts, such as pesticides and land use change. LÄS MER

 3. 3. Har perenner som rekommenderas för en viss ståndort gemensamma morfologiska karaktärer?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Magdalena Rosenkvist; [2023]
  Nyckelord :Perenner; ståndort; morfologi; anpassningar; strategi;

  Sammanfattning : Det här kandidatarbetet handlar om perenner och fokuserar på deras morfologi och ståndort. Vad är det som gör att en växt klarare en skuggig ståndort, och vad är det som gör att en annan växt klarar en soligare ståndort? Vad har växterna för strategier för att klara av den ståndorten som de föredrar? Perenner kan ha olika växtsätt, olika ståndortskrav, och olikheter gällande morfologi. LÄS MER

 4. 4. Green Room : A climate controlling grow-box for growing mushrooms and greens.

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Bill Skullman; Gabriella Herlin; [2023]
  Nyckelord :Mechatronics; Aeroponic farming; Mushroom farming; Photosynthesizing plants - Greens; Ultrasonic atomizer; Mekatronik; Aeroponisk odling; Svampodling; Fotosyntetiserande växter; Ultraljudsluftfuktare;

  Sammanfattning : This report covers a project on a partially automated aeroponic and fungi growing system. The purpose is to evaluate if an enclosed space system can be automated to produce healthy crops of greens and fungi, and investigate how well the system can switch between these two growth modes. LÄS MER

 5. 5. Sorunda's specialities

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Lovisa Risberg; [2023]
  Nyckelord :Nynäshamn; Sorunda; kulturhus; självförsörjning; produktion; djurhållning; permakultur;

  Sammanfattning : Det här är en plats dit du kan komma för att lära dig om permakultur - en odlinsprincip som genererar ett slutet kretslopp av vatten, kväve och andra näringsämnen - se hur produktionen av spannmål och mejeriprodukter går till eller besöka caféet eller restaurangen med mat baserad på råvaror som har tillverkats och producerats i Sorunda. Här kan du dessutom vara en del av bakningen som går till i bageriet eller hälsa på djuren som finns i stallen. LÄS MER