Sökning: "växt ph"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden växt ph.

 1. 1. Effekt av biokol i djupströbädd på emission av ammoniak och växthusgaser samt liggbeteende hos köttrasdjur

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Jansson; [2019]
  Nyckelord :inhysning; klimat; koldioxid; köttproduktion; lustgas; metan; nötkreatur; renhet; utsläpp;

  Sammanfattning : Med ett allt mer fokus på klimatet är det viktigt att hitta nya sätt att minska ammoniakemiss-ion och utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Biokol är en produkt som framförallt har använts som jordförbättrare på grund av dess positiva effekter på kolinlagringen i marken och potentiella skördeökningar. LÄS MER

 2. 2. Testning av systemet TreeWell för rening av lakvatten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Sanna Windh; [2016]
  Nyckelord :Växtrening; lakvatten; TreeWell; biologisk rening;

  Sammanfattning : I äldre deponier finns flera ämnen som sakta lakas ut och har en negativ miljöpåverkan. Projektet har tittat på en ny metod, TreeWell, för lakvattenrening med biologisk rening som installeras på Ragn-Sells deponi Brista vid Arlandastad. LÄS MER

 3. 3. Vattenkvaliténs påverkan på bladmögelsfungicider : bekämpningseffekt i laboratoriemiljö

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Johannes Eriksson; [2016]
  Nyckelord :vattenkvalitet; Phytophthora infestans; Potatisbladmögel; pH; hårdhet; Fe²⁺;

  Sammanfattning : The majority of pesticides used in agriculture is mixed with water prior to application and the rate of water widely exceeds the rate of pesticides. Water from different sources has different characters such as pH, water hardness (°dH) and iron content. That these different characters affect some sensitive pesticides is well known. LÄS MER

 4. 4. Effekter på växters diversitet och införande av sandblottor i sanddyner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Andreas Bjäre; [2015]
  Nyckelord :Biodiversity; Sand; Sandlife; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sand dune habitats are threatened by overgrowth and extended growth and plantations of woody species such as pines and Japanese rose (Rosa rugosa). The aim of this study is to investigate what types of dune habitats that are found within the Natura 2000 sites, the differences in vegetation between open sand and overgrown sand areas and the vegetation and soil pH in open and closed habitats in three Natura 2000 sites along the Skåne east coast. LÄS MER

 5. 5. Grönkompost som krukodlingssubstrat : Vilka organiska biprodukter tillgängliga i Sverige kan tillsammans med grönkompost bilda ett krukodlingssubstrat utifrån de krav som ställs?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Stefan Hålam; [2015]
  Nyckelord :grönkompost; krukodling; containerodling; odlingssubstrat; torversättning; restprodukt; biprodukt;

  Sammanfattning : Grönkompost, en organisk produkt bestående av park- och trädgårdsrester kan användas som jordförbättring. I denna litteraturstudie undersöktes om grönkomposten också kunde användas som komponent i ett krukodlingssubstrat. LÄS MER