Sökning: "växter ljus"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden växter ljus.

 1. 1. TIME FOR SHIFT CHANGE IN THE FABRIC OF EXISTENCE Exploring the role of darkness and artificial light for humans and biodiversity

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Maya Strömgren; [2021-06-23]
  Nyckelord :Darkness; artificial light; light pollution; biodiversity; human- non-human relations; all-ecology; non-representational theory; Mörker; artificiellt ljus; ljusföroreningar; biodiversitet; människa-natur relationer; all-ekologi; non-representational theory;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen tar avstamp i förlusten av biologisk mångfald, och då specifik förlusten av biologisk mångfald på grund av överflödigt artificiellt ljus under dygnets mörka timmar, även kallat ljusföroreningar. Den daglevande människan har utvidgat sina timmar från de naturligt ljusa till att inkludera dygnets alla timmar, vilket resulterat i minskat handlingsutrymme för den nattlevande flora och fauna. LÄS MER

 2. 2. Settlement and Interactions in Pacific Prehistory : An Overview of Modern Genetic Research

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Mira Anna Beatrice Lumbye; [2021]
  Nyckelord :Pacific; Polynesia; South America; prehistory; migration; genetics; aDNA;

  Sammanfattning : The Pacific is the part of the world that was last settled by humans. The colonization occurred in different stages which can be discerned through various methods, one of them DNA analysis of humans as well as other species of animals and plants associated with human settlement. LÄS MER

 3. 3. Optimizable Hydroponic Plant Incubator : Building a hydroponic plant incubator with a highly optimizable environment

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :Jonathan Ling; Gustav Lindstrand; [2021]
  Nyckelord :Hydroponic systems; Mechatronics; Plant growth; Optimization; Hydroponiska system; Mekatronik; Odling; Optimering;

  Sammanfattning : This report investigates how to build a compact, optimizable and at the same time user friendly hydroponic systemfor growing plants as efficiently as possible. Hydroponics grows plants using water with dissolved nutrients instead of soil, allowing faster and more efficient growth. LÄS MER

 4. 4. Kelp : Vertikal odling för inomhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Caroline Rautio; [2019]
  Nyckelord :Odling; Vertikal odling; Skulptur; Växter; Kelp;

  Sammanfattning : Vertikal odling är en växande trend och det är trevligt att ha växter hemma, det ger en känsla av hemtrevnad. Växter bidrar till bättre luftkvalité eftersom de genom fotosyntesen suger i gifter som finns i våran inomhusluft och samtidigt producerar de syre. LÄS MER

 5. 5. Solens betydelse för skörd i den ätliga trädgården

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Författare :Sandra Persson; [2019]
  Nyckelord :solljus; ljus; ljuskvalitet; fotobiologiska processer; ekologiska anpassningar; ätliga växter; ätliga perenner; ätlig trädgård; växtförslag;

  Sammanfattning : New sustainable cultivation systems are on the rise where edible perennial plants play a central role. The interest in growing food for the household has increased, perhaps as an effect of increased distrust of food production and a desire to do something good in a climate-threatened world. LÄS MER