Sökning: "växtfärgning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet växtfärgning.

 1. 1. Jacka - Juni - 2020

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :John Claesson; [2020]
  Nyckelord :Textile; clothing; design; craft; Textile craft; material; sloyd; Stockholm; Sweden; Textil; kläder; design; hantverk; textilt hantverk; bruksföremål; mått; måttenhet; mätbarhet; aln; alnmåttet; växtfärgning; material; materiel; slöjd; Stockholm; Sverige;

  Sammanfattning : I ett projekt under våren 2020 utformades en metod för att skapa klädesplagg, och en jacka producerades. Jacka - Juni - 2020 ställer sig frågande till modernitetens värderande och standardiserande efter siffror. LÄS MER

 2. 2. Färgad av kulturarvet Utövarperspektiv på växtfärgning som kulturarv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Elin Thomasson; [2015-06-26]
  Nyckelord :Cultural heritage; natural dyes; växtfärgning; intangible heritage; hantverk;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Ledarskap i slöjd och kulturhantverk15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2015:29.... LÄS MER

 3. 3. Hållbar Textil Produktutveckling : med växtfärgning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Liselotte Fridjonsson; Mathilda Brink; Malin Brytting; [2015]
  Nyckelord :Sustainability; Environmental Friendliness; Product Development; Sustainable Product Development; Life Cycle Assessment Analysis LCA ; Life Cycle Sustainability Assessment LCSA ; Cotton; Flax Linen; Dyeing; Natural Dyeing; MET Matrix; Product Ideas Tree PIT ; hållbarhet; miljövänlighet; produktutveckling; hållbar produktutveckling; livscykelanalys LCA ; livscykelhållbarhetsanalys LCSA ; bomull; lin; färgning; växtfärgning; MET-matris; Product Ideas Tree PIT ;

  Sammanfattning : Författarna har haft ett samarbete med Panduro Hobby i samband med deras årliga miljökampanj. Syftet med examensarbetet har varit att med hjälp av befintliga produktutvecklingsprocesser och livscykelanalyser (LCA) ta fram en hållbar textil produkt med växtfärgning. LÄS MER

 4. 4. Inse mitt värde och behåll mig en stund till : Ett undersökande projekt i hållbar textildesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Annika Björk; [2015]
  Nyckelord :Sustainable design; textile design; consumption; changeable patterns; Hållbar design; textildesign; konsumtion; föränderliga mönster;

  Sammanfattning :  Inse mitt värde och behåll mig en stund till är ett utforskande projekt i hållbar textildesign. Huvudfokuset i projektet är att utforska vilka möjliga designlösningar som kan ge produkter egenskapen av föränderlighet och på så vis möjliggöra en förlängning av deras livscykler. LÄS MER

 5. 5. Färgningsmanifestet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Lina Sofia Lundin; [2013-10-31]
  Nyckelord :Den tysta protesten; Färgningsmanifestet; Hållbarhet; Indien; ISEND 2012; Kläder; Kompost; Minor Field Study; MFS; Naturlig färgning; Textil Konst; Växtfärgning; Återanvändning;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om den tysta protesten mot kemikalierna som finns i våra kläder.Textilindustrin är idag en av de smutsigaste industrier och skadar både naturen och människorna somarbetar där. LÄS MER