Sökning: "växtföljd"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet växtföljd.

 1. 1. Växtskyddsstrategier för gotländska grönsaker : morot, potatis och lök

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Lovisa Sjöstedt; [2019]
  Nyckelord :Allium cepa; Daucus carota; patogen; skadedjur; Solanum tuberosum;

  Sammanfattning : I detta arbete redovisas litterära grunder om växtskydd för olika skadegörare och patogener för morot, potatis och lök. Dessutom redovisas olika växtskyddsstrategier som används idag av gotländska grönsaks- och rotfruktsodlare för att hantera de mest förekommande formerna av angrepp på morot, potatis och lök. LÄS MER

 2. 2. Odling av svensk lupin : strategier med fokus på ogräshantering

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emil Möller; Carl Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :blålupin; smalbladig lupin; narrow-leaf lupin; lupinus angustifolius;

  Sammanfattning : Människor blir allt mer miljömedvetna och vill inte äta kött i samma utsträckning som tidigare. Därför ökar användningen av protein från växtriket framförallt med protein från exempelvis soja som idag importeras från andra sidan jorden. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar och möjligheter för Conservation Agriculture på Öland : En undersökning av de öländska jordbrukarnas syn på Conservation Agriculture

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Cornelia Rödén; [2019]
  Nyckelord :Conservation Agriculture; Öland; attitudes; Conservation Agriculture; Öland; attityder;

  Sammanfattning : Klimatförändringar kommer att få en ökad påverkan på Ölands jordbruk genom en ökad medeltemperatur och fler extremväder som torka och skyfall. Jordbruket är dessutom en av de sektorer som bidrar mest till övergödningen av Östersjön. LÄS MER

 4. 4. Carbon sequestration in topsoil for forage-based cropping systems : an analysis of Swedish long-term experiments and SOC modelling

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Lina Wu; [2018]
  Nyckelord :carbon sequestration; soil aggregate stability; readily dispersible clay; waterstable aggregates; SOC stocks; ICBM; odlingsperspektiv;

  Sammanfattning : C sequestration in soils is a potential way to mitigate climate change and increase the fertility of arable soils. Ley has long been known to deliver more C to its root systems compared to annual crops. Therefore, it has been suggested as a potential C sequestration strategy. LÄS MER

 5. 5. Svensk quinoa : svensk quinoaodling och dess egenskaper som alternativ gröda

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Amanda Wahlström; Sofia Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :nya grödor; svenskodlat; saponiner; växtföljd; nordiskt klimat;

  Sammanfattning : Quinoa är idag känd som en gröda riklig på protein. Att befolkningsmängden i världen växer gör att vi står inför en utmaning att kunna producera mat till en stor grupp av människor. Sverige har som känt bra mark att kunna odla på och detta måste utnyttjas. LÄS MER