Sökning: "växtföljd"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet växtföljd.

 1. 1. Ogräskontroll : i odlingssystem utan glyfosat och med liten användning av herbicider och jordbearbetning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Albin Hidén; [2020]
  Nyckelord :alleopati; conservation agriculture; glyfosat; glyfosatförbud; herbicid; herbicidresistens; jordbearbetning; mellangrödor; ogräs; ogräskonkurrens; ogräskontroll; reducerad jordbearbetning; växtföljd;

  Sammanfattning : Ogräs har oftast större betydelse för en grödas avkastning än både skadeinsekter och växtsjukdomar. Ogräskontroll sker i huvudsak med användning av herbicider och jordbearbetning. En överanvändning av selektiva herbicider under lång tid har lett till att ogräspopulationer har utvecklat resistens mot dessa. LÄS MER

 2. 2. Resistensutveckling i våtarv mot ALS-herbicider i norra Europa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Marie Björs; [2020]
  Nyckelord :ALS-inhiberande herbicider; kemisk ogräsbekämpning; ogräskontroll; resistens; Stellaria media; våtarv;

  Sammanfattning : Våtarv (Stellaria media (L.) Vill.) är ett annuellt (ettårigt) örtogräs som växer på åkermarker i större delen av världen. Ogräset har låga krav på växtplatsen och kan orsaka skördeförluster i de flesta odlingssystem. LÄS MER

 3. 3. Långsiktiga effekter av växtföljd på avkastningen av vårsådd stråsäd

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Mina Sattar Panahi; [2020]
  Nyckelord :Avena sativa; havre; Hordeum vulgare; korn; långliggande försök; monokultur; stråsäd; Triticum aestivum; vete; växtföljd;

  Sammanfattning : En varierad växtföljd är en vanlig tillämpad strategi för att öka grödornas avkastning och effektiviteten i resursutnyttjande. Motsatsen till detta kallas att odla i monokultur. Odlingsförsök har visat att stråsäd odlad i monokultur producerar lägre avkastning jämfört med när den odlas i en varierad växtföljd. LÄS MER

 4. 4. Växtnäringsförsörjning i ekologisk odling utan tillförsel av animaliska gödselmedel

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Anton Odhnoff; Zottie Eidstam; [2020]
  Nyckelord :växtbaserad odling; vegan; ekologisk odling; växtnäring; gröngödsling; bördighet; mikroliv; plant-based farming; vegan; organic production; plant nutrient; green manures; soil fertility; microlife;

  Sammanfattning : The study is about plant nutrient supply for an organic, plant-based cultivation system. The purpose has been to find out whether the nutritional supply can be secured by different cultivation methods in an organic plant-based cultivation system. The reason we choose this subject is because of its relevance for the future. LÄS MER

 5. 5. Hållbara alternativ till ogräsmedel innehållande glyfosat : för grönsaksodling på friland

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Annika Swensson Källén; [2020]
  Nyckelord :glyfosat; ogräs; grönsaksodling; friland; mekanisk jordbearbetning; utlakning; kvickrot;

  Sammanfattning : Detta är en litteraturstudie som undersöker hållbara alternativa metoder för att kunna ersätta ogräsmedel innehållande glyfosat inom grönsaksodling på friland. Glyfosat är den aktiva substansen i det bredverkande ogräsmedel Roundup som har funnits på marknaden sedan slutet av 70-talet. LÄS MER