Sökning: "växtföljd"

Visar resultat 16 - 20 av 57 uppsatser innehållade ordet växtföljd.

 1. 16. The influence of soil management on soil health : an on-farm study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Hanna Williams; [2018]
  Nyckelord :crop diversity; soil health assessment; indicator; soil quality; ecosystem services;

  Sammanfattning : The capacity of a soil to provide ecosystem services without negative impacts on the environment is defined as soil health. Healthy soils are a fundamental resource for agricultural production and our ability to feed a growing global population. We must therefore increase our understanding of how soil health is affected by soil management. LÄS MER

 2. 17. Den skånska ängsarealens förändring under perioden 1865-1920 : en häradsvis undersökning med utgångspunkt i jordbruksstatistiken

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Jesper Andersson; [2017]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; ängsareal; jordbruksomvandling; agrarhistoria; skåne; jordbruksstatistik;

  Sammanfattning : Jordbruksomvandlingen i Sverige under 1700- och 1800-talen förde med sig stora förändringar. Skiftenas genomförande med hopslagning av ägostycken möjliggjorde nu att allt mer mark kunde läggas under plogen och vallodling introducerades i allt större skala i åkerns växtföljd. LÄS MER

 3. 18. Odling av sojabönor i Sverige : lönar det sig?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Therese Tarler; [2017]
  Nyckelord :sojaböna; proteingröda; sojamjöl; helsvensk produktion; ekonomi; svenskt protein; alternativ proteingröda;

  Sammanfattning : Sojabönan är en viktig proteingröda för våra enkelmagade produktionsdjur. Det sojamjöl vi använder oss av idag kommer huvudsakligen från Sydamerika och är en restprodukt från utvinningen av sojaolja. De förhållande som människor och naturen utsätts för i Sydamerikas sojaodlingar är helt oacceptabla här i Sverige. LÄS MER

 4. 19. Strategiplan och vinstkalkyl för omläggning till ekologisk växtodling

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Gustav Anzén; Jacob Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :ekologisk växtodling; flytgödselhantering; vinstkalkylering; ogräshantering; biogödsel; markpåverkan; radhackning;

  Sammanfattning : Den ekologiska arealen växer och blir allt större i Sverige och övriga världen. Ekologiska produkter har fått en helt ny betydelse för samhället vilket betyder att produkterna idag har ett högre värde. Att det dessutom skär ner på utsläpp av kemiska kemikalier gör ingen besviken. LÄS MER

 5. 20. Ekologisk produktion : ekologisk växtföljd med ekonomiska aspekter

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Anton Ascard; Tord Nilsson; [2017]
  Nyckelord :ekologisk produktion; växtnäringsbalans; växtföljd;

  Sammanfattning : Detta arbete är en förstudie inom området att hitta en hållbar ekologisk växtföljd som ekonomiskt kan konkurrera med en konventionell odling. Målet med denna studie är att undersöka om det finns en möjlighet att få samma ekonomi på en KRAV‐certifierad växtodlingsgård som på en konventionell växtodlingsgård. LÄS MER