Sökning: "växtförsvar"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet växtförsvar.

 1. 1. Skadegörare på örtartade perenner : beskrivningar på vad som kan besöka vår trädgård samt förslag på åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sandra Steffensen; [2021]
  Nyckelord :insekter; sekundära metaboliter; växtförsvar; bekämpning; herbivor; minerare; värdväxt; insects; secondary metabolites; plant defense; control measures; herbivore; leaf mining;

  Sammanfattning : Arbetet är en litteraturstudie som beskriver tio växtskadegörare som angriper de örtartade perennerna i vår trädgård. I arbetet har jag valt att beskriva skadegörare vi kan hitta på växter ur astersläktet, aklejsläktet och blåsippsläktet. LÄS MER

 2. 2. Regulation of Plant Defense Genes Against Bacterial Pathogens

  Master-uppsats, KTH/Proteinvetenskap

  Författare :Jenny Sjöström; [2021]
  Nyckelord :plant defense; PTI; FLS2; SERK1; regulation; växtförsvar; PTI; FLS2; SERK1; reglering;

  Sammanfattning : Sjukdom på grödor orsakad av bakterier kan bidra till ekonomiska förluster för bönder samt brist på mat, därför är det viktigt att utveckla nya hållbara sätt att motverka och behandla grödor mot bakterier. Idag är det mest vanliga tillvägagångssättet antibiotika men detta är inte hållbart p.g.a uppkomst av antibiotikaresistens. LÄS MER

 3. 3. Växternas osynliga försvar : en undersökning av sekundära metaboliters betydelse och deras styrbarhet i hydroponiska system

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Julia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Rotexudat; abiotiska faktorer; respons; stress; kostnader; primära metaboliter; inducerat växtförsvar;

  Sammanfattning : I växtproduktion används idag både kemiska bekämpningsmedel och biologiska strategier för att skydda den odlade kulturen från angrepp av olika slag. Men utöver den externa hjälpen från oss människor har växter en egen förmåga att försvara sig mot de hot som finns omkring dem. LÄS MER

 4. 4. Induction of plant defence and secretion of volatile compounds by Colletotrichum acutatum in leaf infection assay of woodland strawberry

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Joubin Haji Mirza Ali; [2018]
  Nyckelord :Plant Defence; PAMP-triggered immunity; Colletotrichum acutatum; Anthracnose Disease; Pathogen; Fragaria vesca; Woodland Strawberry; Leaf Infection; Volatile Secretion; β-caryophyllene;

  Sammanfattning : Consumers demand healthy food with less residues of pesticides, in addition to the global awareness of the negative impact such chemicals have caused to the environment during the last decades. Farmers and other agricultural participants are far away from completely end up the usage of pesticides but currently used practice could stepwise be improved in pest management. LÄS MER

 5. 5. Effect of Bacillus mediated priming on different natural genetic variants of Arabidopsis thaliana

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231)

  Författare :Staffan Matzén; [2012]
  Nyckelord :priming of defense; generalist herbivore; Spodoptera littoralis; Arabidopsis thaliana; glucosinolate; feeding experiment; pest management;

  Sammanfattning : In two feeding experiments Bacillus induced priming of plant defense was tested for its effect against the generalist insect pest Spodoptera littoralis. The main hypothesis for the study was that Bacillus induced priming would enable the plant Arabidopsis thaliana to defend itself better against this insect herbivore since this priming seems to involve jasmonic acid, known to be important for plant defense to insects. LÄS MER