Sökning: "växtfiber"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet växtfiber.

 1. 1. Improving silage digestibility with fibrolytic enzymes

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Thomas Eliasson; [2018]
  Nyckelord :ensilage; smältbarhet; fiber; växtfiber;

  Sammanfattning : In Sweden, the dairy cow is an important producer of both milk and meat. The production is highly dependent on forage as a source of nutrients for the cow. Ruminants are excellent converters of plant material that otherwise is highly indigestible for humans. LÄS MER

 2. 2. Möjligheten att ringspinna cottoniserad hampafiber, med blandning av bomull

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anesa Maslo; Elin Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :ringspinning; hampa; cottoniserad hampa; bomull; stapelfiber; växtfiber;

  Sammanfattning : Denna studie har tagits fram i syfte att undersöka möjligheten att ringspinna cottoniserad hampafiber. Cottoniserad hampa innebär rötning av fibrer. Efterfrågan av mer miljövänliga fibrer är ett mycket omtalat ämne i dagens samhälle. LÄS MER

 3. 3. Hökrubbor med finmaskigt hönät : skötarens arbetstid samt hästens ättid

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Lisa Trillkott; Lisa Tysk; [2016]
  Nyckelord :Grovfoder; utfodring; dygnsrytm;

  Sammanfattning : Evaluation of Hay Bar® with small mesh hay net – Working load and feeding time Horses are herbivores and spend 60-75 % of their day grazing when moving freely or when provided an unlimited amount of forage. Studies have shown that horses with an unlimited amount of forage choose to graze with pauses that are no longer than three to four hours. LÄS MER

 4. 4. Bomullens nya ansikte : Kan man finna ett material som kan agera substitut till bomullen för producenter inom yrkeskläder?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Linda Wilen; Daniel Norin; Anna Eriksson; [2011]
  Nyckelord :work wear; funktion; function; customer value; sustainability; rayon fibers; plant fibers; syntetfiber; synthetic fibers; yrkeskläder; kundnytta; hållbarhet; regenatfiber; växtfiber;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att undersöka, beskriva och analysera kring hur vida det finns ett bra substitut till bomull. Undersökningen kommer att belysa hur marknaden ser ut i dag och vilka material som används. LÄS MER