Sökning: "växtgestaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet växtgestaltning.

 1. 1. Fiberoptik leder dagsljus och möjliggör grönska : gestaltningsförslag för en mörk gång- och cykeltunnel i Järfälla kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rut Lindeberg; [2019]
  Nyckelord :direktinfallande dagsljus; fiberoptik; mörk urbanmiljö; skuggväxt;

  Sammanfattning : Mörka underbyggda platser är vanligt förekommande i våra städer. De är nödvändiga för att vi enkelt ska kunna ta oss mellan stadens olika delar, men de tillför sällan något annat än funktion. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur fiberoptik kan leda dagsljus och möjliggöra grönska i en mörk gång- och cykeltunnel. LÄS MER

 2. 2. Blommande pärlband : Vilbergsparkens dagvattenstråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Frenzel; [2019]
  Nyckelord :dagvatten; växtgestaltning; våtmarksvegetation; Vilbergen; Norrköping; park;

  Sammanfattning : Intensivare regn och en tätare stadsbyggnad kommer att ställa större krav på både effektivare dagvattenhantering och effektivare nyttjande av ytor. Det är en viktig och självklar funktion hos våra parker att kunna ta hand om dagvatten. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar och möjligheter för växtgestaltning med luftrenande effekt i tunnelbanan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Lekander; [2019]
  Nyckelord :luftrenande växter; tunnelbanemiljö; underjordisk design; luftkvalitet; stationsdesign;

  Sammanfattning : Växtgestaltning är ett holistiskt tillvägagångssätt för att skapa platsbildning och även utnyttja växters och utformningars gentjänster. Uppsatsen tillämpar disciplinen på tunnelbanestationer med huvudsakligt syfte att minska luftföroreningar. Både växtval och stationens utformning visar sig kunna bidra till förbättrad luftkvalitet. LÄS MER

 4. 4. Artilleriparken : upprustning av en park i Visby innerstad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :gestaltning; Hansestaden Visby; omgestaltning; parkupprustning; växtgestaltning;

  Sammanfattning : Artilleriparken är en liten park på ungefär 2000 kvadratmeter belägen i Hansestaden Visby. År 1995 upptogs hela Visby innerstad inklusive grönområden och parker på UNESCOS världsarvslista. Sverige åtog sig då ansvaret för att skydda, bevara och levandegöra det utnämnda världsarvet. LÄS MER

 5. 5. Vegetationens påverkan på gårdens rumslighet : en jämförelse mellan efterkrigstidens och dagens bostadsgårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linn Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :bostadsgård; efterkrigstiden; omslutenhet; rumslighet; växtgestaltning;

  Sammanfattning : Landskapsarkitekten får ofta uppgiften att utforma bostadsgårdar. Ett av arbetssätten som skiljer oss från byggnadsarkitekter är att vi designar med växter. Med växter kan vi skapa rum utomhus som är behagliga att umgås i. LÄS MER