Sökning: "växtgestaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet växtgestaltning.

 1. 1. Perennpaletten : en guide till pålitliga och långlivade perenner för fuktiga- och torra ståndorter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Petra Dunér; Yrsa Lindberg; [2021]
  Nyckelord :ekologi; kompositionsförslag; kompositionsprinciper; naturalistisk växtgestaltning; perenner; växtgestaltning; ståndort; ståndortsanpassning; växtlista;

  Sammanfattning : Hur kan man gå till väga för att skapa en ståndortanpassad och estetiskt tilltalande perennplantering? Den mycket fuktiga- eller mycket torra ståndorten kan upplevas utmanande att välja perenner till. Det kan även vara svårt att förutse hur kompositionen kommer utvecklas med tiden. LÄS MER

 2. 2. Växtgestaltning som ett sätt att lindra effekterna av urbana värmeöar : Vretensborgsvägen – ett exempel

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Manuel Lopez Ruiz; [2021]
  Nyckelord :stadsklimat; urbana värmeöar; träd i stadsmiljö; träd; stadsplanering;

  Sammanfattning : Det blir allt varmare i våra städer och mycket tyder på att den utvecklingen kommer att fortsätta. Under de senaste åren kan man se att värmeböljor både ökat i antal och att dess varaktighet förlängts. LÄS MER

 3. 3. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Hane; [2021]
  Nyckelord :miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Sammanfattning : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. LÄS MER

 4. 4. Perennparken på Österplan : naturlika perennplanteringar i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elias Stålnacke; [2021]
  Nyckelord :gestaltning; växtgestaltning; naturlik; plantering; perenner; park; Österplan; Uppsala;

  Sammanfattning : Landskapet i städer idag ser väldigt annorlunda ut jämfört med naturen utanför. Ökad täthet i det urbana landskapet innebär nya utmaningar för plantering inne i städer. Under åren har den miljön förändrats drastiskt och en allt större markyta har hårdgjorts. LÄS MER

 5. 5. Växtgestaltning i vinterstäder : estetik och funktion i kalla klimat

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anton Axelsson; [2020]
  Nyckelord :design; kallt klimat; vinterstäder; växtgestaltning;

  Sammanfattning : Städer med kalla och mörka vintrar utmanar både dess växtlighet och befolkning. Människor besväras både fysiskt och psykiskt av utmanande vinterväder i form av kalla vindar, stora mängder snö och mörker. LÄS MER