Sökning: "växthus"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet växthus.

 1. 1. Effects of nitrogen quality and quantity on weed-crop competition : a greenhouse experiment with Avena sativa and Avena fatua

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Lukas Hallberg; [2019]
  Nyckelord :weed-crop competition; resource pool diversity; soil microbes; weed community;

  Sammanfattning : The intensification of agricultural activities has provided unprecedented increases in crop production. In the light of this development concerns have been raised about its negative environmental impact. High-input farm management has further reduced the weed diversity and shaped weed communities to consist of a few highly competitive weed species. LÄS MER

 2. 2. Kan rovkvalstren överleva svensk vinter? : övervintringsstudier på Stratiolaelaps scimitus och Neoseiulus cucumeris

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Clara Kjellström; [2019]
  Nyckelord :Stratiolaelaps scimitus; Neoseiulus cucumeris; köldhärdighet;

  Sammanfattning : Predatory mites have been used as biological control agents in Sweden since the 1970’s, primarily in greenhouse cultivation. There is a risk that the mites establish in the environment. Therefore, a risk analysis needs to be performed. In Sweden, the winter acts as an establishment barrier. LÄS MER

 3. 3. Kollektiv odling i kris : - en antropocen trädgård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Andrea Bodelsson; [2019]
  Nyckelord : Malmö ; stadsodling ; rammed earth ; anthropocene ; paradiset ;

  Sammanfattning :   “Kollektiv odling i kris - en antropocen trädgård"  visar en vision av hur ytor i en svensk stad har omformats och omplanerats, kanske som en konsekvens av samhälleliga beslut, kanske genom ideellt arbete - kanske bäggedera.   Bakgrunden till allt det här är såklart klimatförändringarna, som med stor sannolikhet om några år även kommer påverka matförsörjningen. LÄS MER

 4. 4. Benefits of Using Intelligent Control Systems in Comparison to Classical Methods for Temperature Control in a Greenhouse

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Filippa Modigh; Emelie Lou-Lou Pei; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the last decades, intelligent control systems have rapidly replaced classical methods to solve problems in many spheres of science and technology. The purpose of this study is to demonstrate the benefits of intelligent control systems in comparison to the classical methods in a low-scale benchmarking problem. LÄS MER

 5. 5. Solanaceae i svenska växthus : förutsättningar för kommersiell odling av asiatisk aubergine och kapkrusbär

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Mikaela Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Solanum melongena; Physalis peruviana; äggplanta;

  Sammanfattning : Den svenska befolkningen äter allt mer frukt och grönt och importen ökar för varje år. Samtidigt som de svenska producenterna lever med ett konstant konkurrenstryck från importerade produkter så ökar intresset för bland annat närodlade, ekologiska och exotiska produkter. LÄS MER