Sökning: "växthus"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet växthus.

 1. 1. Fritidsknuten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Moa Svensson; [2019]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : 2013 beslutades att Fritidsbadet i Ystad var i för dåligt skick för att fortsätta vara badhus och kommunen valde därför att permanent stänga badet. Samma år utlystes en markanvisningstävling för byggnaden med målsättning att hitta en ny användning för Fritidsbadet som funnits sedan 1961. LÄS MER

 2. 2. Hälsodesign för grön rehabilitering på lantgård : ett gestaltningsförslag för att utveckla GreveGardens utemiljö i linje med aktuell forskning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Victoria Edström; [2018]
  Nyckelord :hälsodesign; miljöpsykologi; gestaltningsförslag; grön rehabilitering; naturunderstödd rehabilitering; utmattningssyndrom; stressrelaterad ohälsa; lantgård; natur; hälsa;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den stora ökningen av stressrelaterade sjukskrivningar sedan slutet av 90­talet har flera landsting i Sverige satsat på sk Grön rehabilitering. Verksamheten beskrivs som ett paket med miljö, rehabteam och aktiviteter, där naturen spelar en mycket viktig roll i behandlingen. LÄS MER

 3. 3. Hybrid Renewable Energy System for Controlled Environment Agriculture

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Victor Garcia Tapia; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the expected impact of climate change and the projected population growth, the availability of sweet water and arable land will become increasingly scarce and the production from traditional agriculture processes will become insufficient to sustain the population. Controlled environmental agriculture (CEA) greenhouses represent a possible approach to deal with the challenges in the agricultural sector. LÄS MER

 4. 4. A sustainability assessment for public buses : A multi-criteria approach

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och miljöteknik

  Författare :Eamon Magorrian; [2018]
  Nyckelord :MCA; Transport; Sustainability; Efficiency; Cost; Bus; HVO; FAME; Bioethanol; Biogas; BEV; Weighting;

  Sammanfattning : Many city planners, regional authorities and transport providers are tasked with the challenging job of selecting which type of public buses are suited to their location and priorities. The challenges of which are multidimensional in nature due to different policies to adhere to as well as economic, environmental and technical tradeoffs between options. LÄS MER

 5. 5. Blueprint for cultivation of Jute Mallow (Corchorus olitorius) under Swedish conditions

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Shadia Awad; [2018]
  Nyckelord :Mediterranean peat substrate; vegetable peat substrate; BCCH scale; plant biomass; leaf area; fertilizers; cow manure; NPK;

  Sammanfattning : Investigations were carried out in order to develop a natural science and social science approaches for introduction of new vegetable crops to the Swedish market and to meet the demographic changes in the society. The focus is on developing preliminary baselines for cultivation of jute mallow, a vegetable crop usually used in Middle East food culture. LÄS MER