Sökning: "växthusodling"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet växthusodling.

 1. 1. Solanaceae i svenska växthus : förutsättningar för kommersiell odling av asiatisk aubergine och kapkrusbär

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Mikaela Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Solanum melongena; Physalis peruviana; äggplanta;

  Sammanfattning : Den svenska befolkningen äter allt mer frukt och grönt och importen ökar för varje år. Samtidigt som de svenska producenterna lever med ett konstant konkurrenstryck från importerade produkter så ökar intresset för bland annat närodlade, ekologiska och exotiska produkter. LÄS MER

 2. 2. Ett matsystem med biologiska jordbruksmetoder och växthusodling : Kost, jordbruk och energibalans i växthus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Mikael Norlén; [2016]
  Nyckelord :diet; vegan; vegetarian; biological farming; permaculture; conservation agriculture; holistic management; natural farming; soil organic matter; carbon sequestration; crop rotation; season extension; yield statistics; self-sufficiency; greenhouse; energy balance; air water heat pump; kost; vegan; vegetarian; biologiskt jordbruk; permakultur; organiskt innehåll; kolupptagning; växtföljd; säsongsförlängning; skördestatistik; självförsörjning; växthus; energibalans; luft vatten-värmepump;

  Sammanfattning : The project examines the possibilities to develop a local and sustainable model for food production in Uppsala with focus on diet, farming methods and different types of greenhouse installations. With the simulation software VIP energy 3.1. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of a push-pull strategy against fungus gnats (Diptera: Sciaridae)

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Therese Diderot; [2016]
  Nyckelord :fungus gnats; pest management; push-pull strategy; peppermint oil; yellow sticky card traps; LED;

  Sammanfattning : Fungus gnats (Diptera: Sciaridae) are major insect pests in greenhouse production systems. Their larvae reside in the growing medium and can cause severe damage on the plants when feeding on the root system. When the fungus gnats occur at high population densities, the damage can inhibit plant growth, or in worst-case kill the plant entirely. LÄS MER

 4. 4. Resurseffektiv livsmedelsproduktion : Tillämpning av industriell symbios för ökad resurseffektivitet inom den svenska tomatodlingsbranschen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Industriell miljöteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emilia Markström; Torgnyson Emelie; [2014]
  Nyckelord :industriell symbios; resurseffektivitet; spillvärme; låggradig spillvärme; spillvärmeavtal; växthus; växthusodling; tomater; gjuteriindustrin; potentialbedömning; potential; hinder; drivkrafter; framgångsfaktorer; livscykelanalys; jämförande livscykelanalys; LCA;

  Sammanfattning : Industries with energy costs as a large proportion of their total costs are greatly affected by the instruments deployed to cope with the Swedish climate and energy policy goals. With energy costs representing more than 30 % of the total costs, tomato cultivators are one of the affected industries. LÄS MER

 5. 5. Fragaria - mer än bara jordgubbar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emelie Palm; [2013]
  Nyckelord :Fragaria; viridis; nilgerrensis; daltoniana; nubicola; moupinensis; orientalis; moschata; virginiana; chiloensis; ovalis;

  Sammanfattning : I takt med att konkurrensen på trädgårdsmarknaden ökar blir det allt viktigare att som odlare hela tiden hålla koll på konsumenternas efterfråga för nya arter och sorter. Att våga testa nya växer och presentera dem i sitt sortiment kan ses som en potentiell konkurrensfördel, och bör vara prioriterat hos varje odlare. LÄS MER